Duminica a XXX-a de peste an – Anul B

Lecturi:Ieremia 31,7-9,Evrei 5,1-6

Marcu 10,46-52

Şi au venit la Ierihon. Pe când ieşea din Ierihon cu discipolii săi şi cu o mulţime numeroasă, un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, şedea la marginea drumului. Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige şi să spună: “Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!” Mulţi îl certau ca să tacă, însă el striga şi mai tare: “Fiul lui David, îndură-te de mine!” Oprindu-se, Isus a spus: “Chemaţi-l!” Şi l-au chemat pe orb, spunându-i: “Curaj, ridică-te, te cheamă”. Iar el, aruncându-şi haina, a sărit în picioare şi a venit la Isus. Isus l-a întrebat: “Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a spus: “Rabbuni, să-mi recapăt vederea”. Atunci Isus i-a zis: “Mergi, credinţa ta te-a mântuit!” Îndată şi-a recăpătat vederea şi îl urma pe cale.