Duminica a XXXIV-a de peste an Cristos, Regele Universului
 – Anul B

Lecturi: Dan 7,13-14,  Apocalipsa 1,5-8

Ioan 18,33-37

Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus şi i-a zis: “Tu eşti regele iudeilor?” Isus a răspuns: “De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au vorbit alţii despre mine?” Pilat a răspuns: “Oare sunt eu iudeu? Poporul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?” Isus a răspuns: “Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici”. Atunci Pilat i-a zis: “Aşadar, eşti rege?” Isus i-a răspuns: “Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.