Anul Sfânt al Milostivirii: ”Milostivi ca Tatăl”

8.12.2015- 20.11.2016

Faptele de milostenie trupească

 1. .a da de mâncare celor flămânzi;
 2. .a da de băut celor însetaţi;
 3. .a îmbrăca pe cei goi;
 4. .a adăposti pe străini;
 5. .a vizita pe cei bolnavi;
 6. .a vizita pe cei închişi;
 7. .a îngropa pe cei morţi.

Faptele de milostenie sufletească

 1. .a sfătui pe cei ce sunt în îndoială;
 2. .a învăţa pe cei neştiutori;
 3. .a dojeni pe cei păcătoşi;
 4. .a mângâia pe cei mâhniţi;
 5. .a ierta celor ce ne-au supărat;
 6. .a suferi cu răbdare nedreptatea;
 7. .a ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi.