Botezul

Botezul este primul Sacrament,  prin care o persoană este reînnoită( se renaște ) și trece de la omul vechi la omul nou. Acesta este primul care se conferă, și care deschide poarta spre a primi celelalte Sacramente; ,, Ianua sacramentorum ,, adică  Botezul este poarta celorlalte Sacramente. Efectele Botezului sunt numeroase, dar amintim cele mai importante. În primul rând, el ne spală de păcate. Ne iartă de păcatul strămoșesc, cel comis de Adam la începutul creației, și celelalte păcate personale în cazul botezului celor ajunși la vârsta priceperii și a adulților. Cu siguranță, pentru copii care nu au ajuns încă la vârsta rațiunii, nu se poate vorbi despre păcate personale, pentru că nu au, dar păcatul strămoșesc este transmis de-a lungul generațiilor și fiecare, din momentul conceperii, îl poartă pe suflet. Pe lângă iertarea spălarea păcatelor, Botezul ne dă demnitatea de a fi copii ai lui Dumnezeu, intrăm în Biserică, devenim membrii ai poporului lui Dumnezeu și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Nu există demnitate mai mare decât aceea de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu în virtutea Botezului.

Mântuitorul nostru a întemeiat acest Sacrament la propriul său Botez în apele Iordanului, când a cerut să fie botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. (Matei 3. 13 ) Cu misterul său pascal, moartea și învierea sa a deschis tuturor oamenilor izvorul botezului. Sângele și apa ce a ieșit din coasta străpunsă a Mântuitorului răstignit pe cruce sunt semnele Botezului și Euharistiei, sacramente ale vieții celei noi, din acel moment este posibil ,,să se nască cineva din apă și Duhul Sfânt,, pentru a intra în Ceruri. (Ioan 5, 6 – 8; Ioan 3,5)

Spunea Sf. Ambroziu: „ Când ești botezat privește de unde vine Botezul, dacă nu din crucea lui Cristos, din moartea lui Cristos. Tot misterul stă în faptul că El a pătimit pentru tine. În El tu ești mântuit tu ești salvat.”

             În repetate rânduri, Domnul nostru menționează necesitatea renașterii din apă și Duh Sfânt, făcând referință la Botez. Chiar și mandatul suprem dat de Domnul este acela de a merge în toată lumea predicând Evanghelia și botezând toate popoarele în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. (Matei 28,19-20) (Cf. Marcu 16,15-16). La fel și apostolii fac referință la Botez ca necesitate pentru a moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

Botezul copiilor a fost întotdeauna practicat de Biserică, încă de la începuturile ei. Familiile se botezau cu toți membrii ei, inclusiv cu cei mici.

Obiceiul de  a boteza copii este in Biserică de o tradiție  foarte veche, tradiție imemorabilă. Este foarte probabil chiar la începutul predicării apostolice, cănd familii întergi primeau botezul, au fost botezați și copii (Vezi:  Faptele apostolilor 16. 15 ; id. 16, 33;  id. 18.8;  1Corinteni 1, 16).

Rămâne totuși tragica libertatea omului de a accepta sau a refuza iubirea lui Dumnezeu. Deoarece se nasc cu o natură umană contaminată de păcatul strămoșesc, copii au nevoie de nașterea cea nouă prin Botez, pentru a fii eliberați de puterea întunericului și transferați în împărăția fiilor lui Dumnezeu (Cf. Coloseni 1,12-14) la care sunt chemați toți oamenii.

Gratuitatea curată a harului lui Dumnezeu se manifestă în mod deosebit prin Botezul copiilor.  Biserica și părinții ar lipsi copii lor de harul inestimabil de a devenii fii ai lui Dumnezeu, dacă nu le-ar conferi Botezul după naștere.

          Deși ritualul Botezului este unul bogat și complex Botezul propriu-zis se conferă în momentul în care preotul toarnă apă pe capul celui care este botezat și spune cuvintele: N.(se spune numele)Eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Cu acestea persoana este botezată.

Celebrantul Sf. Botez este preotul sau diaconul dar …

Există și Botez în cazuri de necesitate majoră sau de urgență. În cazul în care o persoană nebotezată, fie adult sau copil, este în pericol imediat de moarte, și preotul nu poate ajunge la timp, oricine poate boteza folosind formula de mai sus. Persoana care botează în acest fel de situație poate fi chiar nebotezată ea însăși, dar atât timp cât folosește apă curată, spune cuvintele Botezului și are intenția de a face ce face Biserica prin Botez, atunci botezul are loc. Dacă nu moare trebuie anunțat preotul parohiei, pentru a înregistra acest botez, și pentru completarea celorlalte rituri ce aparțin celebrării tainei Botezului…

Pentru pregătirea unui Botez vă recomandăm să vă prezentați la Biroul parohial cu cel puțin 3 luni înainte de ziua Botezului aducând și următoarele documente:

– certificatul de naștere al celui care urmează să fie botezat, adeverința căsătoriei religioase a părinților (în cazul în care nu au fost cununați în biserica noastră parohială, adeverință de la parohia pe raza căreia locuiesc, în cazul celor care locuiesc în altă localitate sau în străinătate), iar pentru nașii de botez condiția este de a fi romano – catolic, vârsta minimă de 16 ani, să fi fost miruit și dacă este căsătorit să fi fost cununat și religios(dacă locuiește în altă localitate să aducă o adeverință de la parohul locului de domiciliu). Cei care sunt de altă confesiune vor putea fi împreună cu nașul romano – catolic primiți ca martori. Părinții împreună cu nașii își exprimă hotărârea de a-i educa creștinește, după învățătura bisericii, pe copiii lor, așa cum au promis că o vor face atunci când s-au căsătorit.