Căsătoria

Căsătoria face parte din planul inițial al lui Dumnezeu. Imediat după crearea omului Dumnezeu zice: ,, De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi un singur trup” (Geneza 2,24).   Această legătură a uniunii bărbatului cu femeia este ridicată la viața supranaturală a harului de Domnul nostru Isus Cristos, adică este transformat într-un Sacrament. Căsătoria este imaginea nupțială a legământului lui Dumnezeu cu poporul său, respectiv a Mirelui, Cristos, cu Mireasa sa, Biserica. Sfântul apostol Paul îndeamnă: „Bărbați, iubiți-vă soțiile, așa cum Cristos a iubit Biserica”. (Efeseni 5, 25)

Două caracteristici aparțin Sacramentului Căsătoriei: Indisolubilitatea și exclusivitatea. (adică unitatea)

Indisolubilitatea reprezintă legătura de căsătorie care nu poate fi ruptă sau desfăcută între un bărbat și o femeie care și-au dat consimțământul în mod valid unul altuia și consumarea ei a avut loc. Mântuitorul însuși demontează mentalitatea divorțului: „Oricine își lasă femeia și se însoară cu alta, comite adulter” (Cf. Matei 19,9; Marcu 10,11-12; Luca 16,18). O Căsătorie validă și consumată nu poate fi desfăcută de nici o putere pământească: ,,Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă(Cf. Matei 19,6; Marcu 10,9; ).

Exclusivitatea  Căsătoriei se referă la fidelitatea conjugală. Bărbatul și femeia își promit că vor rămâne fideli unul altuia până ce moartea ne va despărți. Iubirea conjugală se referă exclusiv la cei doi soți.

În cadrul ritualului Căsătoriei, cei doi, mirele și mireasa, stând în fața preotului, își dau consimțământul la aceasta, dând astfel naștere legământului legăturii sacramentale dintre cei doi. Consimțământul este indispensabil deoarece el face Căsătoria. Acesta trebuie să fie conștient și liber și fără constrângeri.

Instituția Căsătoriei este un act public, deoarece aceasta privește societatea, fiind locul unde copii se nasc și sunt educați, și este unul dintre pilonii cei mai importanți ai societății și a Bisericii. De aceea ritualul Căsătoriei trebuie să aibă loc public și să fie făcut în prezența preotului, ca reprezentant al Bisericii, și al martorilor.

Există multe plăgi și păcate care atacă instituția căsătoriei. Câteva au fost deja menționate, cum sunt divorțul și adulterul. Pe lângă aceasta mai adăugăm concubinajul, adică trăirea ca soț și soție, nu sunt soț și soție ci trăiesc ilegitim ! înainte de Căsătorie. Căsătoria este exclusiv între un bărbat și o femeie, așa cum Dumnezeu a intenționat-o de la început, iar ei trebuie să fie deschiși spre primirea copiilor, care sunt o binecuvântare de la Creator. Împiedicarea acestui proces în orice fel, fie înainte de concepție, fie după, adică avortul, sunt fapte grave împotriva voinței lui Dumnezeu și a vieții.

În virtutea Sacramentului, familia, soții  primesc harul căsătoriei, primește haruri de la Dumnezeu pentru a-și trăi viața în sfințenie. Scopul Căsătoriei nu este unul în sine, ci finalitatea ei este Dumnezeu însăși.

Pentru cei ce se pregătesc pentru a se căsători îi rugăm să se prezinte cu 6 luni înainte la biroul parohial pentru a se anunța și a face pregătirile necesare în această privință. Numărul pregătirilor este de minim 4, dar acestea pot varia după situația celor care doresc a se căsători.

           Atunci când logodnicii vin pentru a-și anunța dorința de a se căsători vor aduce și următoarele documente: adeverință de botez și stare liberă(nu au mai fost căsătoriți până la acel moment), în cazul celor care nu au fost botezați în biserica noastră parohială sau sunt de altă confesiune, certificatul de cununie civilă(în cazul în care a fost deja încheiată), permisiune de la parohul locului unde își au domiciliul(în cazul celor care locuiesc în altă localitate sau sunt în străinătate). În cazul căsătoriilor mixte, între un credincios romano – catolic și unul de altă confesiune, de ex. ortodoxă, reformată…, partea necatolică își păstrează confesiunea, urmând ca partea catolică sa promită botezarea și educarea copiilor după învățătura bisericii noastre. Martorii de cununie(nașii) pot fi cei care au împlinit vârsta de 16 ani.