Cele 7 Sacramente ale Bisericii

Biserica învață în catehism că  ,, un Sacrament sau o Taină, este un semn văzut orânduit de Isus Cristos, prin care primim harul nevăzut, pentru sfințirea sufletelor noastre”.

Sfintele Sacramentele sunt semne vizibile, instituite de Cristos, care mijlocesc harul. Deci, trei lucruri sunt necesare pentru a lua ființă un Sacrament: trebuie să fie „un semn manifestat”, adică vizibil, acest semn trebuie să fie instituit sau dat de Domnul nostru și trebuie să ofere har. De asemenea  sacramentele presupun credința în cel care le primește. Ele sunt baza vieții creștine.

Acestea sunt: Botezul, Mirul, Euharistia, Spovada, Maslul, Preoția și Căsătoria.

Sacramentele mijlocesc ceea ce nu se vede, harul lui Dumnezeu.

Oricare din cele șapte Sacramente au, ceea ce numim, materie și formă. Adică, au două elemente indispensabile pentru ca un Sacrament să i-a naștere. Primul, materia, se referă la lucrurile care se folosesc, de exemplu: la Botez este apa, la Euharistie sunt pâinea și vinul.(la  mir , sf. crismă, la spovadă- păcatele mărturisite, la maslu – uleiul infirmilor; la  preoția candidații, la căsătoria bărbatul și femeia. Iar apoi, forma, sunt cuvintele care se pronunță și rugăciunea de instituire, ca la botez: de exemplu : ,, Eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt ,” sau, din nou la Euharistie,  ,,Luați și mâncați acesta este trupul meu.”

Ritualurile pentru conferirea Sacramentelor sunt bogate și pline de mister, de neînțeles în totalitate, pentru mintea omenească, căci ceea ce se săvârșește în ele este de natură dumnezeiască, și trebuie să le tratăm ca atare. Să ne apropiem de ele cu credință, cu cel mai adânc respect și umilință.

Să notăm și că sunt Sacramente care pot fi primite de mai multe ori în viață, cum sunt, Euharistia, Spovada, Maslul, Căsătoria, iar apoi sunt acelea care pot fi primite o singură dată în viață, Botezul, Mirul și Preoția.

 

  1. Botezul
  2. Mirul
  3. Euharistia
  4. Spovada
  5. Maslul
  6. Preoția
  7. Căsătoria