Decembrie – 2016

Intenţia universală: Pentru ca să fie eliminată în orice

parte a lumii plaga copiilor-soldat.

Pentru evanghelizare: Pentru ca popoarele europene

să redescopere frumuseţea, bunătatea şi adevărul

evangheliei, care dăruieşte vieţii bucurie şi speranţă.