Euharistia

Euharistia este însăși jertfa crucii adusă de Domnul nostru Isus Cristos pe Calvar. Ea este reactualizată,  în Sfânta jertfă a Liturghiei, unde Mântuitorul ni se oferă trup și sânge sub chipul pâinii și a vinului, spre mântuirea noastră. Acesta este cel mai important și mai sublim dintre Sacramente. Toate celelalte sunt îndreptate spre acesta. Sacramentul Euharistiei a fost instituit de Domnul nostru Isus Cristos în Joia Sfântă, atunci când, luând pâinea a spus cuvintele:

„Luați și mâncați acesta este trupul meu,” iar apoi, luând potirul cu vin a spus: Luați și beți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ”(Cf. Matei 26, 26-29; Marcu 14,22-24; Luca 22,19-20; 1 Corinteni 11,23-25).  Este cel mai important dintre Sacramente, deoarece însăși Domnul este prezent în el, trup, sânge, suflet și divinitate.

La Sfânta Jertfă a Liturghiei pâinea și vinul prin mâinile și cuvintele preotului devin Trupul și Sângele Domnului. Dumnezeu însăși este prezent pe altar. Credincioșii i-au parte de Cristos la Sfânta Împărtășanie se hrănesc. ,, Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică…”(Ioan 6,54).

Pentru a ne apropia de un astfel de mare mister, adică de a veni la Sfânta Împărtășanie, trebuie să fim dispuși pentru aceasta, însemnând că trebuie să îndeplinim anumite condiții. În primul rând persoana trebuie să fie botezată, apoi să-L recunoască și să-L adore pe Cristos sub chipul pâinii și al vinului în Sfânta Euharistie. Comunicantul, adică persoana care primește pe Cristos în acest mod, să profeseze credința Catolică, să fie în stare de har sfințitor, adică să fi fost la Spovadă în ultima vreme și să se știe fără păcat de moarte pe suflet. Pe lângă acestea trebuie ținut postul Euharistic, adică cu o oră înainte să nu fi mâncat sau băut nimic. În această categorie nu intră apa și medicamentele. Iar înainte și după primirea Împărtășaniei să se roage. Pentru cei care nu au fost pregătiți, nu au primit niciodată Sfânta Împărtășanie sau sunt nesiguri de dispoziția lor în a primi Împărtășania, să se adreseze părintelui în această privință.

Sfântul apostol Paul avertizează în privința primirii nevrednice a Euharistiei: ,, Cine mănâncă pâinea şi bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. De aceea, omul să se cerceteze şi astfel să mănânce din pâine şi să bea din potir. Căci cine mănâncă şi bea nesocotind trupul, îşi mănâncă şi bea propria condamnare”(1Corinteni 11,27-29).

Biserica latină are o tradiție lungă în a-i pregăti pe cei mici în primire Sfintei Împărtășanii, ceea ce numim Prima Sfântă Împărtășanie. În parohia noastră din Lugoj această pregătire se face atunci când copilul ajunge în clasa a III-a. Pregătirile încep de obicei în prima sâmbătă din luna Octombrie și durează până la sfârșitul primăverii. Aceste întâlniri durează o oră și au loc în fiecare sâmbătă, timp în care copii sunt instruiți în misterele credinței, în iubirea față de Dumnezeu și aproapele și conștientizarea că facem parte din Biserică. Pe copii și familiile lor , părinții și frații, îi așteptăm în fiecare zi de duminică și de sărbătoare  să participe și la Sfintele Liturghii împreună cu comunitatea credincioșilor din care și ei fac parte. Adulții care nu au avut parte de Prima Sântă Împărtășanie să se adreseze unui preot pentru îndrumare.

Îi rugăm pe părinții copiilor sau pe cei care au grijă de aceștia, ca atunci când se prezintă pentru a începe pregătirea pentru primirea sacramentelor să aducă și adeverința de botez a copilului(în cazul în care acesta nu a fost botezat în biserica parohială), la fel și în cazul copiilor care au fost botezați în altă confesiune(de ex. ortodoxă), în acest caz și o cerere din partea părinților prin care își exprimă dorința participării copiilor la aceste pregătiri.