Mirul

În Biserica Catolică de rit latin, adică roman, sacramentele inițierii creștine Botezul, Mirul și Euharistia, nu se conferă imediat la Botez ca în ritul oriental cel Greco catolic sau Ortodox, care vrea să arate strânsă legătură între ele  a acestor trei taine importante ci se conferă treptat, accentuându-se latura practică și pedagogică, că cel botezat devine treptat conștient de aceste importante Taine. Dar și în Biserica catolică latină, în cazul botezului adulților, cele trei sacramente ale plenitudinii creștine se conferă în aceiași celebrare.

Prin Botez, noi suntem făcuţi  creştini, dar nu suntem foarte tari în credinţa noastră până ce Duhul Sfânt nu vine în Mir, sau Confirmare. Ne amintim cât de timizi erau apostolii înainte de venirea Duhului Sfânt faţă de cât de fermi şi de hotărâţi în credinţa lor erau după aceea şi cum au predicat ei fără teamă chiar celor care L-au răstignit pe Domnul nostru.

Prin acest Sacrament persoana miruită primește cele șapte daruri ale Duhului Sfânt: înţelepciunea, înţelegerea,  sfatul, tăria, cunoaşterea, evlavia şi frica de Dumnezeu. Este totodată întărit în a da mărturie despre Cristos în fața lumii, chiar și cu prețul vieții sale proprii.

În același timp avem parte și de roadele Duhului Sfânt, care sunt: iubirea, veselia, pacea, stăruinţa, facerea de bine, bunătatea, îndelunga răbdare, blândeţea, credinţa, modestia, înfrânarea şi castitatea. Acestea caracterizează pe creștin în viața sa de zi cu zi.

Mirul face parte dintre acele Sacramente care se conferă o singură dată, de aceea primirea lui trebuie să fie una specială. Persoana care va fi miruită trece printr-o perioadă de pregătire, pe de-o parte intelectuală, în a cunoaște adevărurile de credință, iar pe de alta spirituală, intrând mai profund în misterul vieții creștine. Sacramentul mirului produce o pecete pe sufletul creștinului, adică un semn de neșters  numit caracter. Este sacramentul maturității creștine.

Conferirea Mirului se face, în mod normal, de către Episcopul locului, dar în cazuri speciale, și cu permisiunea lui, poate fi dat și de un preot delegat de el.

Acest Sacrament își are originea în ziua Rusaliilor, când apostolii, împreună cu Fecioara Maria, așteptau promisiunea Tatălui, aceea a coborârii Duhului Sfânt. Apostolii au fost înflăcărați de același Duh Sfânt, și Sfântul Petru a luat cuvântul și l-a predicat pe Cristos răstignit, mort și înviat, iar o mulțime mare s-a convertit la cuvântul lui, formând prima comunitate a Bisericii.

La noi în parohie mirul se administrează o dată la 4 ani. Următoarea sărbătoare de conferire a Mirului va avea loc în anul 2018. În dieceza noastră vârsta minimă pentru primirea mirului este de 12 ani. Cei care sunt adulți dar nu au fost miruiți o vor putea face. Pregătirea concretă pentru miruire începe cu 1 an înainte. La prezentarea candidatului de mir este nevoie de adeverința de botez (pentru cazurile celor care nu au fost botezați în biserica parohială), candidatul își va alege un nume de mir(acesta este recomandabil să fie cel al unui sfânt) , iar nașul de mir va fi romano – catolic cu vârsta minimă 16 ani, să fi fost miruit la rândul său și să fie cununat religios după învățătura bisericii(dacă este un naș căsătorit). Cei care au fost botezați în altă confesiune (de ex. ortodoxă) și participă la pregătire vor primi binecuvântarea, ei fiind deja miruiți la momentul botezului. Candidaților le cerem să participe la pregătirile săptămânale cât și la sfintele Liturghii duminicale și sărbători. Cunoscându-și credința vor putea decide să trăiască precum creștinii maturi în credința lor fiind călăuziți de către Duhul Sfânt pe care l-au primit în dar.