Preoția

Sacramentul Preoției este misiunea încredințată apostolilor de Cristos, care continuă să fie exercitată în Biserică până la sfârșitul timpurilor. Domnul nostru a întemeiat acest Sacrament în Joia Sfântă, împreună cu Sacramentul Euharistiei. Cele două sunt de nedespărțit și sunt intim legate una de alta. Acest Sacrament poate fi primit numai de un bărbat, care după o pregătire potrivită este ridicat la prima treaptă a acestui Sacrament, adică la diaconat. Sacramentul Preoției este împărțit în trei trepte: Episcopatul, Preoția și Diaconatul.

Toate prefigurările preoţiei din Vechiul Legământ îşi găsesc împlinire în Cristos Isus, unicul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Melchisedec, preot al Dumnezeului Preaînalt, este considerat de Tradiţia creştină o prefigurare a preoţiei lui Cristos, singurul Mare Preot după rânduiala lui Melchisedec, sfânt, nevinovat, nepătat, care, printr-o singură jertfă, adică prin jertfa unică a Crucii sale, a dus pentru totdeauna la desăvârşire pe cei care se sfinţesc.

Jertfa răscumpărătoare a lui Cristos este unică, împlinită o dată pentru totdeauna. Şi totuşi, ea se face prezentă în Jertfa Euharistică a Bisericii. La fel, şi preoţia unică a lui Cristos: se face prezentă prin preoţia ministerială, fără ca unicitatea preoţiei lui Cristos să fie ştirbită: Într-adevăr, Cristos este singurul preot adevărat, ceilalţi nefiind decât slujitorii lui.

Acest Sacrament poate fi conferit numai de un episcop, adică de acela care are toate cele trei trepte și plinătatea Sacramentului. Candidatul care urmează a fi ridicat la demnitatea acestui Sacrament, trece prin ritualul hirotonirii. Esența Sacramentului este impunerea mâinilor de către episcop asupra candidatului și rugăciunea de consacrare. Prin acestea el primește revărsarea Duhului Sfânt, se transmite puterea apostolică și primește puterea preoțească. De asemenea primește în suflet caracterul de neșters al Sfintei Preoții.

De diaconat se leagă slujirea și este strâns legat de episcopul său. El îndeplinește anumite funcții în cadrul Sfintei Liturghii și în grija sufletelor, dar nu are puterea de a dezlega păcatele în Spovadă sau de a transforma pâinea și vinul în Trupul și Sângele Domnului la Sfânta Liturghie.

Cel care este hirotonit la a doua treaptă primește puterea de a administra și aceste două Sacramente: Spovada și Euharistia, dar numai cu îngăduirea episcopului locului. Preotul își exercită puterea preoțească în mod licit numai cu permisiunea episcopului diecezan.

Episcopul este urmașul legitim al apostolilor și este în strânsă legătura cu urmașul Sfântului Petru, cu Sfântul Părinte Papa . Episcopul nostru de Dieceza de Timișoara este Excelența Sa Martin Roos.

Cei consacrați slujirii preoțești au o triplă funcție: de a sfinți, a învăța și a conduce.

Dumnezeu cheamă pe cine vrea el la această slujire. Vocația preoțească este un dar din partea sa, care are două laturi importante și anume: chemarea lui Dumnezeu și acceptarea, sau confirmarea Bisericii, prin păstorii rânduiți în frunte ei. Iar cine este chemat la slujirea preoțească se prezintă la parohul locului, de unde începe drumul pregătirii și al discernerii vocației.

Ultima hirotonire din parohia noastră a fost în anul 1987! În fiecare prima sâmbătă a lunii ne rugăm pentru noi vocații la preoție. Iar noi, vă cerem rugăciunile pentru preoții bisericii.