Eu însă vă spun: iubiți-i pe dușmanii voștri (Mt 5,38-48)

538 Ați auzit că s-a spus: Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.
39 Eu însă vă spun: să nu vă împotriviți celui rău; ba, mai mult, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarcei-l și pe celălalt.
40 Celui care vrea să te judece și să-ți ia tunica, lasă-i și mantia,
41 iar, dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie [de pași], mergi cu el două.
42 Celui care îți cere, dă-i, și celui care vrea să împrumute de la tine, nu întoarce spatele!
43 Ați auzit că s-a spus: Să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe dușmanul tău.
44 Eu însă vă spun: iubiți-i pe dușmanii voștri și rugați-vă pentru cei care vă persecută,
45 ca să deveniți fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți.
46 Căci, dacă îi iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare nu fac același lucru și vameșii?
47 Și dacă îi salutați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Oare nu fac același lucru și păgânii?
48 Așadar, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.