Email: [email protected]   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

Duminica I-a din Advent
 – Anul C

Home Blog Articole Duminica I-a din Advent
 – Anul C

Duminica I-a din Advent
 – Anul C

Lecturi:Ieremia33,14-16;1, Tesaloniceni3,12-13; 4,1-2

Luca 21,25-28.34-36

Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, sculaţi-vă şi ridicaţi-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră. Aveţi grijă de voi înşivă ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, ca un laţ; căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să puteţi scăpa de toate cele ce se vor petrece şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.