Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

PELERINAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE FRANCISC LA SANCTUARUL STĂPÂNEI NOASTRE DE LA FATIMA

archive

Home mai 2017

Exemple

Vizita la Capela Apariţiilor

Capela Apariţiilor, Fatima

Vineri, 12 mai 2017

Sfântul Părinte:

Bucură-te, Regină,

Sfântă Fecioară de la Fátima

Stăpână cu Inima Neprihănită,

refugiu şi cale care conduce la Dumnezeu!

Pelerin al luminii care vine la noi din mâinile tale,

aduc mulţumire lui Dumnezeu Tatăl care, în orice timp şi loc, acţionează în istoria

umană;

pelerin al păcii pe care, în acest loc, tu o vesteşti,

dau laudă lui Cristos, pacea noastră, şi implor pentru lume înţelegerea între toate

popoarele;

pelerin al speranţei pe care Duhul o însufleţeşte,

vin ca profet şi mesager pentru a spăla picioarele tuturor, la aceeaşi masă care ne

uneşte.

 

Refren cântat de adunare:

Ave o clemens, ave o pia!

Salve Regina Rosarii Fatimae.

Ave o clemens, ave o pia!

Ave o dulcis Virgo Maria.

 

Sfântul Părinte:

Bucură-te Mamă a milostivirii,

Stăpână cu haina albă!

În acest loc, din care acum o sută de ani

le-ai manifestat planurile milostivirii lui Dumnezeu,

privesc haina ta de lumină

şi, ca episcop îmbrăcat în alb,

amintesc tuturor celor care,

îmbrăcaţi în candoarea baptismală,

vor să trăiască în Dumnezeu

şi recită misterele lui Cristos pentru a obţine pacea.

 

Refren…

 

Sfântul Părinte:

Bucură-te, viaţa şi dulceaţa,

bucură-te, speranţa noastră,

o, Fecioară peregrină, o, Regină universală!

În intimitatea fiinţei tale,

în Inima ta Neprihănită,

priveşte bucuriile fiinţei umane

în drum spre patria cerească.

În intimitatea fiinţei tale,

în Inima ta Neprihănită,

priveşte durerile familiei umane

care geme şi plânge în această vale de lacrimi.

În intimitatea fiinţei tale,

în Inima ta Neprihănită,

împodobeşte-ne cu strălucirea bijuteriilor din coroana ta

şi fă-ne pelerini aşa cum tu ai fost pelerină.

Cu zâmbetul tău feciorelnic

revigorează bucuria Bisericii lui Cristos.

Cu privirea ta de dulceaţă

întăreşte speranţa fiilor lui Dumnezeu.

Cu mâinile rugătoare pe care le înalţi către Domnul,

uneşte-i pe toţi într-o singură familie umană.

 

Refren…

 

Sfântul Părinte:

O, milostivă, o blândă,

o, dulce Fecioară Marie,

Regina Rozariului din Fátima!

Fă ca să urmăm exemplul fericiţilor Francisc şi Iacinta

şi al celor se consacră vestirii Evangheliei.

Astfel vom parcurge orice rută,

vom merge pelerini de-a lungul tuturor căilor,

vom dărâma toate zidurile

şi vom depăşi orice frontieră,

ieşind spre toate periferiile,

manifestând dreptatea şi pacea lui Dumnezeu.

Vom fi, în bucuria Evangheliei, Biserica îmbrăcată în alb,

în candoarea spălată în sângele Mielului

vărsat şi astăzi în războaiele care distrug lumea în care trăim.

Şi astfel vom fi, ca şi tine, imagine a coloanei luminoase

care luminează căile lumii,

manifestând tuturor că Dumnezeu există,

că Dumnezeu este,

că Dumnezeu locuieşte în mijlocul poporului său,

ieri, astăzi şi pentru toată veşnicia.

 

Refren…

 

Sfântul Părinte împreună cu credincioşii:

Bucură-te, Mamă a Domnului,

Fecioară Maria, Regina Rozariului de la Fátima!

Binecuvântată eşti tu între toate femeile,

eşti imaginea Bisericii îmbrăcată în lumină pascală,

eşti cinstea poporului nostru,

eşti triumful asupra asaltului răului.

Profeţie a Iubirii milostive a Tatălui,

Învăţătoare a anunţării Veştii Bune a Fiului,

Semn al Focului arzător al Duhului Sfânt,

învaţă-ne, în această vale de bucurii şi dureri,

adevărurile veşnice pe care Tatăl le descoperă celor mici.

Arată-ne forţa mantiei tare ocrotitoare.

În Inima ta Neprihănită,

fii refugiul păcătoşilor

şi calea care conduce până la Dumnezeu.

Unit cu fraţii mei,

în credinţă, în speranţă şi în iubire,

ţie mă încredinţez.

Unit cu fraţii mei, prin tine, mă consacru lui Dumnezeu,

o, Fecioară a Rozariului de la Fátima.

Şi în sfârşit, învăluit în lumina care ne vine din mâinile tale,

voi da glorie Domnului în vecii vecilor. Amin.

 

Refren…

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu , www.ercis.ro

Read More →