Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

La Duhul Sfânt

archive

Home iunie 2018

Exemple

La Duhul Sfânt

Părinte Sfânt, în numele lui Isus Cristos, Fiul tău, te rugăm, trimite pe Duhul Sfânt
în inimile noastre pentru a ne transforma fiinţa în sanctuare conştiente ale
Prezenţei tale.
Duhule Sfânt, tu care eşti Spiritul Tatălui şi al Fiului, Spiritul înţelepciunii, vino şi
dezlipeşte-ne inima de duhul lumesc şi de linguşirile pământeşti, revărsând în
sufletele noastre iubire, atracţie şi gust pentru realităţile cereşti.
Tu care eşti Spiritul adevărului, Spiritul înţelegerii, vino şi condu-ne la tot adevărul,
luminând-ne ochii inimii cu darul revelaţiei şi al cunoaşterii pentru a pătrunde
adevărurile credinţei, pentru a te cunoaşte pe tine în misterul vieţii tale intime şi
astfel să participăm, printr-o trăire personală şi intensă, la misterul lui Cristos.
Vino Duhule Sfânt, Spiritul ştiinţei, ajută-ne să descoperim şi să recunoaştem
Prezenţa ta activă în creaţie, în semnele timpului nostru, în evenimentele istoriei pe
care o conduci, precum şi în persoanele cu care convieţuim. Luminează-ne, ca să
ne cunoaştem pe noi înşine şi creaturile tale, ca astfel, ajutaţi de tine, să urmăm
Evanghelia lui Cristos în timpul economiei învăţăturii tale.
Duhule Sfânt, Spiritul sfatului, vino la noi şi fii Învăţătorul, conducătorul şi inima
vieţii noastre spirituale. Dă-ne darul discernământului prin care să deosebim
inspiraţiile tale cereşti de momelile lumii, să alegem mijloacele cele mai adaptate
pentru a-ţi sluji cu sfinţenie, şi astfel conduşi de tine, să trăim zilnic în spiritul
evangheliei lui Cristos.
Duhule Sfânt, Spiritul profeţiei, vino cu puterea ta dumnezeiască, întăreşte-ne fiinţa
botezată cu spiritul tău profetic, făcând din noi martori curajoşi ai misterului pascal.
Fii tu tăria noastră în încercările vieţii, în lupta de fiecare zi dintre carne şi spirit, şi
fă să biruim orice dificultate în trăirea vocaţiei noastre creştine.
Duhule Sfânt, Spiritul pietăţii, vino şi statorniceşte-ţi cortul Prezenţei tale în fiinţa
noastră creştină. Fă ca sub baldachinul Prezenţei tale iubitoare, sfinţiţi de tine, să
ne angajăm cu iubire fiiască la împlinirea voinţei Tatălui ceresc, devenind astfel
temple vii ale Dumnezeirii tale.
Duhule Sfânt, Spiritul temei sfinte de Dumnezeu, vino şi converteşte-ne voinţa
rebelă; umple-ne inima cu teama ta filială şi fă ca temându-ne de osândă veşnică,
să evităm orice păcat. Pătrunde-ne fiinţa cu Suflul tău dumnezeiesc ca să putem
face voinţa ta divină.
Duhule Sfânt, fii tu capacitatea cristologică a fiinţei noastre botezate: pătrunde-o cu
bogăţia carităţii tale care este iubire, bucurie, pace, răbdare, blândeţe, bunătate,
îngăduinţă, bunăvoinţă, credinţă, modestie, cumpătare şi castitate, de care
capacitaţi fiind, să trăim şi aşa să-ţi slujim în lumina Prezenţei tale sfinţitoare, încât
să atragem şi pe alţii la misterul iubirii tale creatoare.
V. Trimite Duhul tău şi toate din nou se vor crea. Aleluia.
R. Şi vei reînnoi faţa pământului. Aleluia.
Să ne rugăm:
O Dumnezeule, care prin darul Duhului Sfânt conduci credincioşii la tot adevărul,
fă, te rugăm, ca în acelaşi Duh, să participăm la adevărata înţelepciune şi să ne
bucurăm necontenit de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

O Duhule Sfânt Creator
1. O Duhule sfânt, creator,
Din cer coboară peste noi,
Revarsă harul sfinţitor,
Transformă-ne-n fiinţe noi.
2. Tu eşti numit mângâietor
Şi darul Domnului preasfânt,
Iubire, foc şi viu izvor
Şi alinare pe pământ.
3. Trimis de Tatăl iubitor,
Tu şapte daruri împărţeşti,
Cu-alesul dar al limbilor
Pe cine vrei îl copleşeşti.
4. Aprinde-n simţuri vii lumini
Ca dragostea să-şi facă loc,
Ai neputinţei noastre spini
Să-i arzi în al iubirii foc.
5. Alungă grabnic pe duşman,
Să fie pace între noi,
Condu-ne sigur la liman,
Feriţi de-al relelor puhoi.
6. Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut,
La fel pe Fiul său iubit,
Tu care fără început,
Din ei purcezi necontenit.
7. Să fie Tatăl preamărit,
Precum în cer şi pe pământ,
La fel şi Fiul său iubit,
De asemenea şi Duhul Sfânt. Amin.

Vino, Duhule Preasfânt
l. Vino, Duhule preasfânt,
Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază.
2. Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte
Vino şi ne luminează.
3. Bunule mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire.
4. Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.
5. Peste cei ce ţi se-nchină,
Tu revarsă-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat.
6. Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă-acum suspină
Grav rănită de păcat.
7. Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.
8. Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit
Şi îndreaptă ce-i greşit.
9. Celor care te cinstesc
Şi pe tine te slujesc
Dă-le harul înşeptit.

Read More →