Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

Colecta pentru Ucraina

archive

Home septembrie 2018

Exemple

Colecta pentru Ucraina

Preaonorați și Preacucernici Confrați întru preoție,
în urma aprobării de către preşedintele Conferinței Episcopilor din România, Eminența Sa Cardinal Lucian Mureşan a organizării unei colecte pentru Ucraina vă rugăm să vă alăturaţi acestei acţiuni de solidaritate creştină
Ucraina, țară vecină a României, se confruntă de mai mulți ani cu o criză umanitară severă, cauzată de războiul civil care afectează mai multe zone din estul țării.
Din cauza violenţelor, peste 1,3 milioane de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele şi localitățile lor şi să-şi găsească un refugiu într-o zonă mai sigură. Alte sute de mii de persoane au rămas în zonele de conflict pe ambele părți ale liniei de contact între zonele controlate de guvern şi zonele controlate de forte separatiste.
Oamenii petrec nopțile în adăposturi pentru a fi în siguranță de focurile de artilerie. Terenurile agricole au fost minate și nu pot fi folosite. Mii de oameni nu mai au acces la locurile lor de muncă, pentru că fabricile, unde au lucrat, se găsesc acum pe cealaltă parte a frontului.
În aşa numită zonă de contact trăiesc în special multe persoane în vârstă care nu mai au posibilitatea să se mute în altă parte. Amenințarea cea mai mare pentru ei este iarna care în câteva luni va ajunge din nou.
Caritas Ucraina oferă asistenţă umanitară pentru refugiați intern, dar şi pentru cei rămași pe ambele părți ale frontului. Pentru iarnă viitoare sunt planificate distribuţii de sobe şi de materiale de încălzit, reparații de geamuri (distruse în urma exploziilor) și organizarea serviciilor de îngrijire pentru vârstnicii rămaşi singuri.
Într-un moment atât de dificil pentru semenii noştri din țară vecină Ucraina, facem apel la misiunea Programului Național de Intervenție în Situații de Urgență din cadrul Confederației Caritas România, aceea de a veni în sprijinul tuturor persoanelor aflate în dificultate indiferent de rasă, religie, apartenenţă religioasă sau zonă geografică. I In acest sens, Confederația Caritas România prin Programul Național de Intervenție în Situaţii de Urgență împreună cu partenerii din reţeaua Caritas Internationalis doreşte să vină în ajutorul celor care astăzi suferă în Ucraina, mai ales în zona de conflict din Est.
Prin urmare, Episcopia Romano-Catolică de Timişoara susține acest eveniment cu rugămintea de a organiza o colectă specială în bisericile şi comunitățile pe care le păstoriți, în data de 30 septembrie 2018, invitând pe toți credincioşii să se alăture acestei acţiuni de solidaritate creştină pe care Biserica o propovăduieşte în spiritul Evangheliei.
Mulțumindu-vă încă o dată pentru deschiderea și susținerea pe care ați manifestat-o întotdeauna față de acţiunile noastre de ajutorare a oamenilor aflați în nevoie, vă asigurăm de întreaga noastră gratitudine şi vă însoțim cu rugăciunea noastră în munca de slujire pe care o desfăşurați în via Domnului.

+ Pál József Csaba
Episcop Episcop

Read More →
Exemple

către preoții și credincioșii catolici din România și toți oamenii de bunăvoință

Noi, episcopii de ambele rituri ai Bisericii Catolice din România, reuniți la Șumuleu Ciuc în Sesiune plenară
de toamnă a Conferinței Episcopale Române, salutăm plini de speranță decizia de declanșare a Referendumului
ce va avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie 2018 pentru revizuirea Constituției României.
Inițiativa demarată încă din anul 2015 de Coaliția pentru familie din care fac parte și Asociația Familiilor
Catolice Vladimir Ghika și Acțiunea Catolică din România, de a înlocui actuala formulare a articolului 48,
aliniatul 1, din Constituție: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”, cu formularea:
„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe
dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”, își propune să înlăture
orice echivoc cu privire la termenul „soți”, precizând că numai uniunea liber consimțită între un bărbat și o
femeie se poate constitui în căsătorie. Precizarea este în deplin acord cu învățătura Evangheliei, dar și în
spiritul tradiției neamului românesc, motiv pentru care Biserica Catolică a susținut încă de la început inițiativa
venită din partea laicatului și a unui mare număr de cetățeni.
Constituția are menirea de a sta la baza unei legislații adecvate în domeniul familiei în care să fie tutelate
drepturile fiecăruia și să fie respectată natura lucrurilor în tradiția creștină; termenul căsătorie neputând fi
utilizat decât pentru a defini realitatea uniunii stabile și deschise la viață dintre un bărbat și o femeie (cf.
Scrisoare deschisă din 04.05.2017). De aceea, reafirmăm necesitatea acestei precizări în Constituția țării
noastre, prin modificarea articolul 48, aliniatul 1.
În documentul Amoris Laetitia, dedicat familiei din zilele noastre, Papa Francisc ne încurajează să apărăm
căsătoria între un bărbat și o femeie ca temei al familiei naturale și să nu ne fie teamă în a o promova, cu riscul
de a contrazice sensibilitatea actuală ori curentele de gândire la modă (cf. nr. 35). În acest sens, noi, toți
episcopii romano-catolici și greco-catolici din România, vă îndemnăm să susțineți modificarea articolului 48
din Constituție prin prezența la vot în ziua Referendumului. De asemenea vă îndemnăm călduros să faceți
cunoscut acest eveniment acasă, la muncă, în grupurile de prieteni și cunoscuți, și, ca formă de apostolat, să
promovați participarea la vot.

Episcopii Catolici din România

Read More →