Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

Comunicat al Conferinței Episcopale din România

archive

Home februarie 2020

Exemple

 

Bucureşti, 40 / 27.03.2020

Iubiţi fraţi şi surori,
dragi preoţi şi persoane consacrate,
După ce s-a confirmat şi în ţara noastră prezenţa noului coronavirus (Covid-19), existând persoane infectate sau suspecte de infecţie şi izolate, ascultând sfaturile specialiştilor în domeniul medical, recomandăm  respectarea şi aplicarea măsurilor de prevenţie şi limitare a răspândirii acestui virus. Măsurile  recomandate vizează atât persoanele individuale cât şi comunităţile în care avem contact cu alţi oameni, în bisericile parohiale şi orice alt loc de cult, precum şi toate structurile aflate sub  organizarea şi coordonarea noastră – şcoli, case de copii, case de bătrâni, centre de zi, centre pastorale, centre culturale, etc..
În sensul celor de mai sus:
* în biserici şi lăcaşe de cult, pentru a evita atingerea aghiazamatarelor, li se recomandă credincioşilor să renunţe la gestul însemnării cu apă binecuvântată;
* la celebrarea Sfintei Liturghii, se recomandă să se renunţe la a mai da mâna cu ceilalţi participanţi; în acest sens, preotul celebrant va omite invitaţia „Dăruiţi-vă pacea”, înainte de Împărtăşanie în ritul latin;
* la celebrări liturgice şi alte ocazii, în actul de venerare al diferitelor relicve – Relicva Sfintei Cruci în Postul Mare, preoţii/diaconii vor binecuvânta credincioşii cu recliva, evitând contactul direct al credincioşilor cu relicvarul (prin atingere sau sărutare)
* înaintea fiecărei celebrări liturgice, nu doar preoţii, ci şi ministranţii şi sacristanii au obligaţia de a se spăla pe mâini;
* se recomandă ca persoanele vârstnice şi cele vulnerabile din punct de vedere medical (diabet, boli cardiovasculare, respiratorii, hepatice etc), dar şi cei care prezintă simptone de răceală să evite prezenţa în biserici şi capele la momentele de rugăciune comunitară. Această categorie de credincioşi mai expusă la infecţii, în limita posibilităţilor de transmisie, pot participa la celebrările liturgice prin intermediul canalelor media catolice (Radio Maria, ş.a.).
* preoţii care efectuează vizitarea bolnavilor să ia toate măsurile de precauţie, pentru ca astfel de vizite să nu poată fi surse de transmitere a unor infecţii către cei vizitaţi.
* la organizarea diferitelor programe, mai ales cele care reunesc un număr mai mare de persoane – copii, tineri, vârstici, personae vulnerabile, să manifestăm prudenţă, pentru a evita expunerea persoanelor la riscurile unei îmbolnăviri.
Toate aceste recomandări comunitar-liturgice se adaugă măsurilor de prevenţie indicate deja de autorităţi: spălarea des pe mâini, cu săpun, folosirea de dezinfectat; evitarea atingerii feţei cu mâinile nedezinfectate; autoizolarea şi avizarea autorităţilor sanitare în cazul prezenţei simptomelor de răceală sau a intrării în contact cu persoane bolnave.
Respectarea recomandărilor autorităţilor statului privind Covid-19 nu este doar o obligaţie civilă, dar şi una morală şi creştinească, dictată de binele comun, grija faţă de aproapele şi preţuirea vieţii.
În această perioadă care coincide cu începutul Postului Mare, să ne rugăm pentru toţi cei bolnavi şi pentru familiile lor, pentru personalul medical implicat, pentru toţi cei care oferă asistenţă şi se dedică stopării răspândirii acestui virus.
Încrezător în ocrotirea Sfintei Fecioare Maria, Tămăduitoarea bolnavilor şi Maica milostivirii, invocăm asupra tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu.   + Aurel Percă Arhiepiscop Mitropolit de București ,Preşedintele Comisiei pentru Operatorii Sanitaridin cadrul Conferinţei Episcopilor din România

 

Read More →
Exemple

„Vă rugăm pentru Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu” (2 Cor 5,20)
Şi în acest an, Domnul ne acordă un timp propice pentru a ne pregăti să celebrăm cu inimă reînnoită marea Taină a morţii şi învierii lui Isus, piatra de temelie a vieţii creştine personale şi comunitare. Trebuie să ne întoarcem neîncetat la acest mister, cu mintea şi cu inima. De fapt, nu încetează să crească în noi în măsura în care ne lăsăm implicaţi în dinamismul său spiritual şi aderăm la acesta printr-un răspuns liber şi generos”.
1. Misterul pascal, temelia convertirii
Bucuria creştinului izvorăşte din ascultare şi din primirea Veştii celei Bune a morţii şi învierii lui Isus: kerygma. Aceasta rezumă misterul unei iubiri „atât de reale, atât de adevărate, atât de concrete, care ne oferă o relaţie plină de dialog sincer şi rodnic” (Exortaţia apostolică „Christus vivit”, 117). Cei care cred în această vestire resping minciuna potrivit căreia viaţa noastră ar fi generată din noi înşine când, de fapt, ea se naşte din dragostea lui Dumnezeu Tatăl, din voinţa sa de a da viaţă din belşug (cf In 10,10). Însă, dacă se dă ascultare vocii convingătoare a „tatălui minciunii” (cf In 8,45) se riscă scufundarea în abisul nonsensului, experimentând iadul deja aici pe pământ, după cum dau mărturie, din păcate, multe evenimente dramatice din experienţa umană personală şi colectivă.
2. Urgenţa convertirii
Este benefic să contemplăm mai profund Misterul pascal, graţie căruia ne-a fost dăruită milostivirea lui Dumnezeu. De fapt, experienţa milostivirii este posibilă doar „faţă în faţă” cu Domnul cel răstignit şi înviat „care m-a iubit şi s-a dat pe Sine pentru mine” (Gal 2,20). Un dialog de la inimă la inimă, de la prieten la prieten. Iată de ce rugăciunea este atât de importantă în timpul Postului Mare. Înainte de a fi o datorie, aceasta exprimă nevoia de a corespunde iubirii lui Dumnezeu care, întotdeauna, ne precedă şi ne susţine. De fapt, creştinul se roagă conştient fiind că este iubit chiar dacă este nevrednic. Rugăciunea poate lua diferite forme, însă ceea ce contează cu adevărat în ochii lui Dumnezeu este faptul că sapă înăuntrul nostru, ajungând să slăbească duritatea inimii noastre, pentru a o transforma tot mai mult astfel încât să-i corespundă lui Dumnezeu şi voinţei sale.
În acest timp favorabil, să ne lăsăm călăuziţi precum Israel în deşert (cf Os 2,16) astfel încât să putem auzi în sfârşit vocea Mirelui nostru, lăsând-o să rezoneze în noi cu mare profunzime şi disponibilitate. Cu cât ne vom lăsa implicaţi de Cuvântul Său, cu atât vom experimenta mila Lui gratuită faţă de noi. Prin urmare, să nu lăsăm ca acest timp al harului să treacă degeaba, cu iluzia îngâmfată că suntem stăpânii timpului şi ai căilor convertirii noastre.
3. Voinţa înflăcărată a lui Dumnezeu de a dialoga cu fiii săi
Faptul că Dumnezeu ne oferă încă o dată un timp favorabil pentru convertirea noastră nu trebuie niciodată considerat ca fiind ceva ce ni se cuvine. Această nouă ocazie ar trebui să trezească în noi un sentiment de recunoştinţă şi să ne zdruncine din amorţeală. În ciuda prezenţei, uneori dramatică, a răului în viaţa noastră, ca şi a prezenţei sale în Biserică şi în lume, acest spaţiu oferit schimbării de direcţie exprimă tenacitatea voinţei lui Dumnezeu de a nu întrerupe dialogul cu noi, în vederea mântuirii. În Isus cel răstignit, pe care „Dumnezeu l-a făcut păcat în favoarea noastră”(2 Cor 5,21), această voinţă a ajuns la punctul de a face ca toate păcatele noastre să cadă asupra Fiului Său până la „a-L pune pe Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu”, după cum a spus Papa Benedict al XVI-lea (cf Enciclica „Deus caritas est”, 12). De fapt, Dumnezeu îi iubeşte chiar şi pe vrăjmaşii săi (cf Mt 5, 43-48).
Dialogul pe care Dumnezeu vrea să-l stabilească cu fiecare om, prin Misterul pascal al Fiului său, nu este asemănător cu cel atribuit locuitorilor Atenei care, „nu-şi petreceau timpul cu nimic altceva decât vorbind sau ascultând ceva nou” (Fap 17,21).
Acest tip de discuţie, dictat de o curiozitate goală şi superficială, caracterizează cele lumeşti din toate timpurile iar în zilele noastre se poate strecura şi printr-o utilizare înşelătoare a mijloacelor de comunicare.
4. O bogăţie care trebuie împărţită cu ceilalţi şi nu acumulată doar pentru sine
A pune Misterul pascal în centrul vieţii înseamnă să simţi compasiune pentru rănile lui Cristos cel răstignit prezente în numeroase victime nevinovate ale războaielor, ale abuzurilor împotriva vieţii – de la pruncii pe cale să se nască până la vârstnici; victime ale multiplelor forme de violenţă, ale dezastrelor legate de mediul înconjurător, victime ale distribuţiei injuste a bunurilor de pe pământ, ale traficului de persoane sub toate formele sale şi ale setei nestăpânite de câştig, ce reprezintă o formă de idolatrie.
Şi în prezent este important să se îndemne bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă să-şi împartă bunurile cu cei mai nevoiaşi, prin pomană, ca formă de participare personală la edificarea unei lumi mai echitabile.
Împărţirea, în spiritul carităţii, face omul mai uman; acumularea [n.n. bogăţiilor] riscă să-l urâţească, închizându-l în propriul egoism. Putem şi trebuie să mergem mai departe, luând în considerare dimensiunile structurale ale economiei. Din acest motiv, în perioada Postului Mare din 2020, între 26 şi 28 martie, am convocat la Assisi tineri economişti, antreprenori şi promotori ai schimbărilor, cu scopul de a ajuta la conturarea unei economii mai juste şi mai inclusive decât cea actuală. După cum a spus în mod repetat magisteriul Bisericii, politica este o formă eminentă de caritate (cf Pio XI, Discurs adresat Federaţiei Universitare Catolice Italiene – FUCI, la 16 decembrie 1927). Acelaşi lucru este valabil şi în abordarea economiei cu acelaşi spirit evanghelic, care este spiritul Fericilor.
Invoc mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria asupra următoarei perioade a Postului Mare astfel încât să acceptăm îndemnul de a ne împăca cu Dumnezeu, fixând privirea inimii asupra Misterului pascal şi convertindu-ne în spiritul unui dialog deschis şi sincer cu Dumnezeu. În acest mod vom putea deveni ceea ce Cristos le spune discipolilor săi: sarea pământului şi lumina lumii (Mt 5, 13-14).
Francisc
Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 7 octombrie 2019, comemorarea liturgică a Sfintei Fecioare Maria a Rozariului.

 

Programul Congresului Euharistic International de la Budapesta se va desfășura cel mai
probabil după cum urmează:
Prima zi – 13 septembrie, duminică
15:00 – 16:00 Festivitatea de deschidere și Prima Sf. Împărtășanie pe stadionul Puskás
Ferenc
18:00 – 22:00 Programe culturale și spirituale în tot orașul
A II-a zi – 14 septembrie, luni
8:45 – 9:30 Rugăciune de dimineață și cateheză: Card. Joao Tempesta
10:30 – 11:00 Mărturie (Szabó Konstantin)
11:30 – 13:00 Sf. Liturghie
14:30 – 15:30 Programe facultative
17:00 – Programe culturale și spirituale în tot orașul
A III-a zi – 15 septembrie, marți
8:45 – 9:30 Rugăciune de dimineață și cateheză: Card. Gérald Lacroix
10:30 – 11:00 Mărturie
11:30 – 13:00 Sf. Liturghie
14:30 – 15:30 Programe facultative
17:00 – Programe culturale și spirituale în tot orașul
A IV-a zi – 16 septembrie, miercuri
8:45 – 9:30 Rugăciune de dimineață
9:30 – 10:30 Cateheză: Card. Timothy Dolan
10:30 – 11:00 Mărturie (Moyses Azevedo)
11:30 – 13:00 Programe facultative
13:00 – 14:30 Prânz
16:00 – 18:00 Sf. Liturghie în rit bizantin cu concelebrarea episcopilor greco-catolici din
Europa în Bazilica Sf. Ștefan
17:00 – 20:00 Primirea participanților în parohii
A V-a zi – 17 septembrie, joi
8:45 – 9:30 Rugăciune de dimineață și cateheză: Card. John Onaiyekan
10:30 – 11:00 Mărturie (Chiara Amirante)
11:30 – 13:00 Sf. Liturghie
14:30 – 15:30 Programe facultative
17:00 – 19:00 Programe culturale și spirituale în tot orașul
19:00 – 21:00 Adorație Euharistică la Bazilica Sf. Ștefan
A VI-a zi – 18 septembrie, vineri
8:45 – 9:30 Rugăciune de dimineață și cateheză: Card. Oswald Gracias
10:30 – 11:00 Mărturie
11:30 – 13:00 Sf. Liturghie
14:30 – 15:30 Programe facultative
16:00 – 22:00 Seară de tineret în Arena Sportivă Papp László
A VII-a zi – 19 septembrie, sâmbătă
10:00 – 15:00 Ziua Familiilor pe insula Sf. Margareta (Margit-sziget)
17:00 – 19:00 Sf. Liturghie în Piața Kossuth
19:00 – 21:30 Procesiune Euharistică cu lumânări până în Piața Eroilor (Hősök tere)
A VIII-a zi – 20 septembrie, duminică

11:00 – 13:00 Statio Orbis Sf. Liturghie de încheiere în Piața Eroilor (Hősök tere)
Rugăciunile de dimineață, catehezele, mărturiile, programele facultative vor fi ținute și
conduse de către:
Cardinalul Josip Bozanić (Zagreb, Croația), Cardinalul Timothy Dolan (New York, USA),
Cardinalul Gérald Lacroix (Québec, Canada), Cardinalul Oswald Gracias (Bombay, India),
Cardinalul Joao Tempesta (Rio de Janeiro, Brazilia), Cardinalul John Onaiyekan (Ilorin,
Nigeria), Cardinalul Andrew Yeom Soo-jung (Seul, Coreea de Sud), Cardinalul George
Alencherry (Kerala, India), Cardinalul Baltazar Enrique Porras Cardozo (Caracas,
Venezuela), Cardinalul Péter Erdő (Esztergom-Budapesta, Ungaria), Cardinalul Jean-Claude
Hollerich (Luxemburg, Luxemburg), Prea Fericirea Sa Youssef Absi, patriarh melkit greco-
catolic (Damasc, Siria), S.E.R. Piero Marini (Roma, Italia), S.E.R. Charles G. Palmer-Buckle
(Cape Coast, Ghana), S.E.R. Massimo Camisasca (Reggio Emilia Guastalla, Italia), S.E.R.
Joseph-Marie Ndi-Okalla (Mbalmayo, Camerun), S.E.R. José S. Palma (Cebu, Filipine),
S.E.R. Stanisław Gądecki (Poznań, Polonia), S.E.R. Székely János (Szombathely, Ungaria),
Msgr. David Maria Jaeger OFM (Roma, Italia), Szabó Konstantin (Ujhorod, Ucraina),
Etienne Vetö (Roma, Italia), Böjte Csaba OFM (Deva, România), Moysés Azevedo
(Fortaleza, Brazilia), Mary Healy (Detroit, USA), Chiara Amirante (Roma, Italia), Jean-Luc
Moens (Roma, Italia), Barbara Heil (Iowa, USA), Michael White (Timonium, USA).

Read More →
Exemple

Ianuarie 
Pentru evanghelizare: Promovarea păcii în lume
Pentru ca toţi creştinii, cei care urmează celelalte religii şi persoanele de bunăvoinţă să promoveze pacea şi
dreptatea în lume.
Februarie 
Universală: A asculta strigătele migranţilor
Să ne rugăm pentru ca strigătul fraţilor migranţi, căzuţi în mâinile traficanţilor fără scrupule, să fie ascultat şi
luat în consideraţie.
Martie 
Pentru evanghelizare: Catolicii din China
Să ne rugăm pentru ca Biserica din China să persevereze în fidelitate faţă de evanghelie şi să crească în
unitate.
Aprilie 
Universală: Eliberarea de dependenţe
Să ne rugăm pentru ca toate persoanele sub influenţa dependenţelor să fie ajutate şi însoţite.
Mai 
Pentru evanghelizare: Pentru diaconi
Să ne rugăm pentru ca diaconii, fideli slujirii Cuvântului şi celor săraci, să fie un semn dătător de viaţă pentru
întreaga Biserică.
Iunie 
Pentru evanghelizare: Drumul inimii
Să ne rugăm pentru ca aceia care suferă să găsească drumuri de viaţă, lăsându-se atinşi de inima lui Isus.
Iulie 
Universală: Familiile noastre
Să ne rugăm pentru ca familiile de astăzi să fie însoţite cu iubire, respect şi consiliere.
August 
Universală: Lumea mării
Să ne rugăm pentru toate persoanele care lucrează pe mare şi trăiesc de pe urma acesteia, inclusiv marinarii,
pescarii şi familiile lor.
Septembrie 
Universală: Respectul faţă de resursele planetei
Să ne rugăm pentru ca resursele planetei să nu fie jefuite, ci împărţite în mod egal şi respectuos.
Octombrie
Pentru evanghelizare: Misiunea laicilor în Biserică
Să ne rugăm pentru ca, în virtutea Botezului, credincioşii laici, în special femeile, să participe mai mult în
ariile de responsabilitate din cadrul Bisericii.
Noiembrie 
Universală: Inteligenţa artificială
Să ne rugăm pentru ca progresul roboticii şi al inteligenţei artificiale să fie întotdeauna în slujba omenirii.
Decembrie 
Pentru evanghelizare: Pentru o viaţă de rugăciune
Să ne rugăm pentru ca relaţia noastră personală cu Isus Cristos să fie hrănită din Cuvântul lui Dumnezeu şi
printr-o viaţă de rugăciune.
Traducere de Ovidiu Bişog, în Agenda liturgică 2020 editată şi tipărită la Editura "Presa Bună", Iaşi

Read More →
Exemple

Promisiuni ale lui Isus

În luna iunie a anului 1675, Mântuitorul Isus i-a apărut într-o viziune Sfintei Margareta Maria Alacoque (1647-1690), în timp ce se afla în rugăciune și adorație în fața  Preasfântului Sacrament.

Acestea sunt promisiunile pe care le-a făcut celor care îi cinstesc Inima Sa Preasfântă și nouă luni la rând se împărtășește în fiecare primă vineri:

 

 1. Le voi dărui toate harurile necesare stării lor de viaţă; 
  2. Voi dărui pace în familiile lor; 
  3. Îi voi mângâia în suferinţă; 
  4. Voi fi scutul lor sigur în viaţă şi mai ales în ceasul morţii; 
  5.Voi binecuvânta cu îndestulare toate planurile lor;

  6. Cei păcătoşi vor afla în Inima Mea un ocean nemărginit de îndurări; 
  7. Sufletele care zac în lâncezeală vor deveni pline de zel; 
  8. Sufletele pioase vor ajunge la o mare desăvârşire; 
  9. Voi binecuvânta casele unde se afla şi se cinsteşte icoana Inimii mele;
  10.Preoţilor le voi da daruri care să mişte inimile cele mai împietrite;
  11. Numele celor care răspândesc această devoţiune vor fi scrise în Inima mea şi nimic nu le va şterge de acolo. 
  12. Tuturor celor care se vor împărtăşi nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vinere a lunii, le promit harul statorniciei în bine până la sfârşit. Ei nu vor muri lipsiţi de harul meu, nici fără a primi sfintele sacramente. În ceasul din urmă, Inima mea le va fi scăpare sigură. 

 

(Această promisiune trebuie înţeleasă în sensul că cine s-a împărtăşit nouă luni [consecutiv] în fiecare primă vineri dobândeşte harul statorniciei până la sfârşit, colaborând şi răspunzând cu fidelitate la chemările harului lui Dumnezeu.)

 

Read More →