Intenţiile Apostolatului Rugăciunii pentru anul 2020

Ianuarie 
Pentru evanghelizare: Promovarea păcii în lume
Pentru ca toţi creştinii, cei care urmează celelalte religii şi persoanele de bunăvoinţă să promoveze pacea şi
dreptatea în lume.
Februarie 
Universală: A asculta strigătele migranţilor
Să ne rugăm pentru ca strigătul fraţilor migranţi, căzuţi în mâinile traficanţilor fără scrupule, să fie ascultat şi
luat în consideraţie.
Martie 
Pentru evanghelizare: Catolicii din China
Să ne rugăm pentru ca Biserica din China să persevereze în fidelitate faţă de evanghelie şi să crească în
unitate.
Aprilie 
Universală: Eliberarea de dependenţe
Să ne rugăm pentru ca toate persoanele sub influenţa dependenţelor să fie ajutate şi însoţite.
Mai 
Pentru evanghelizare: Pentru diaconi
Să ne rugăm pentru ca diaconii, fideli slujirii Cuvântului şi celor săraci, să fie un semn dătător de viaţă pentru
întreaga Biserică.
Iunie 
Pentru evanghelizare: Drumul inimii
Să ne rugăm pentru ca aceia care suferă să găsească drumuri de viaţă, lăsându-se atinşi de inima lui Isus.
Iulie 
Universală: Familiile noastre
Să ne rugăm pentru ca familiile de astăzi să fie însoţite cu iubire, respect şi consiliere.
August 
Universală: Lumea mării
Să ne rugăm pentru toate persoanele care lucrează pe mare şi trăiesc de pe urma acesteia, inclusiv marinarii,
pescarii şi familiile lor.
Septembrie 
Universală: Respectul faţă de resursele planetei
Să ne rugăm pentru ca resursele planetei să nu fie jefuite, ci împărţite în mod egal şi respectuos.
Octombrie
Pentru evanghelizare: Misiunea laicilor în Biserică
Să ne rugăm pentru ca, în virtutea Botezului, credincioşii laici, în special femeile, să participe mai mult în
ariile de responsabilitate din cadrul Bisericii.
Noiembrie 
Universală: Inteligenţa artificială
Să ne rugăm pentru ca progresul roboticii şi al inteligenţei artificiale să fie întotdeauna în slujba omenirii.
Decembrie 
Pentru evanghelizare: Pentru o viaţă de rugăciune
Să ne rugăm pentru ca relaţia noastră personală cu Isus Cristos să fie hrănită din Cuvântul lui Dumnezeu şi
printr-o viaţă de rugăciune.
Traducere de Ovidiu Bişog, în Agenda liturgică 2020 editată şi tipărită la Editura "Presa Bună", Iaşi