Promisiuni ale lui Isus

În luna iunie a anului 1675, Mântuitorul Isus i-a apărut într-o viziune Sfintei Margareta Maria Alacoque (1647-1690), în timp ce se afla în rugăciune și adorație în fața  Preasfântului Sacrament.

Acestea sunt promisiunile pe care le-a făcut celor care îi cinstesc Inima Sa Preasfântă și nouă luni la rând se împărtășește în fiecare primă vineri:

 

 1. Le voi dărui toate harurile necesare stării lor de viaţă; 
  2. Voi dărui pace în familiile lor; 
  3. Îi voi mângâia în suferinţă; 
  4. Voi fi scutul lor sigur în viaţă şi mai ales în ceasul morţii; 
  5.Voi binecuvânta cu îndestulare toate planurile lor;

  6. Cei păcătoşi vor afla în Inima Mea un ocean nemărginit de îndurări; 
  7. Sufletele care zac în lâncezeală vor deveni pline de zel; 
  8. Sufletele pioase vor ajunge la o mare desăvârşire; 
  9. Voi binecuvânta casele unde se afla şi se cinsteşte icoana Inimii mele;
  10.Preoţilor le voi da daruri care să mişte inimile cele mai împietrite;
  11. Numele celor care răspândesc această devoţiune vor fi scrise în Inima mea şi nimic nu le va şterge de acolo. 
  12. Tuturor celor care se vor împărtăşi nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vinere a lunii, le promit harul statorniciei în bine până la sfârşit. Ei nu vor muri lipsiţi de harul meu, nici fără a primi sfintele sacramente. În ceasul din urmă, Inima mea le va fi scăpare sigură. 

 

(Această promisiune trebuie înţeleasă în sensul că cine s-a împărtăşit nouă luni [consecutiv] în fiecare primă vineri dobândeşte harul statorniciei până la sfârşit, colaborând şi răspunzând cu fidelitate la chemările harului lui Dumnezeu.)