CURIA EPISCOPALIS TIMISOARENSIS

Iubiți credincioși,
dragi persoane consacrate,
dragi preoți,

Subliniind cele cuprinse în comunicatul Conferinței Episcopilor din
România (pe care îl transmitem atașat, în două limbi), suntem conștienți de
dificultatea respectării prescripțiilor. Dar să căutăm să facem ceva pozitiv pentru
semenii noștri și în sensul că, renunțând la anumite manifestări programate,
reducem, pe cât posibil, riscul de infectare a semenilor noștri, în special cei mai
în vârstă, din iubire față de ei.
Probabil că vor fi persoane bolnave și în vârstă care nu se vor putea
deplasa pentru a participa la sfintele liturghii. Lor le recomandăm sfânta
împărtășanie spirituală, la care inițiem o convorbire cu Isus invitându-l să intre
în viața noastră, iar mai apoi rămânem în reculegere, lăsând ca El să ne
vorbească în liniștea sufletului, așa cum facem de obicei după sfânta
împărtășanie.
Vă invităm ca, în aceste zile în mod special, să ne dedicăm cu o nouă
intensitate vieții de rugăciune și să ne folosim de orice ocazie pentru a susține
comunitățile noastre și persoanele în dificultate.
Sperăm că, odată ce va trece Coronavirus, atât va rămâne din viața
fiecăruia dintre noi, cât ne-am dedicat în această perioadă rugăciunii, iubirii față
de semeni și acceptării cu iubire a tuturor dificultăților, oferind bunului
Dumnezeu aceste fapte.

+ Iosif-Csaba Pal,
Episcop diecezan