COMUNICAT

Dragi Confrați în preoție! Iubiți frați și surori! 

Conform situației actuale și după ultimele indicații din partea autorităților civile, consultându-ne și cu ceilalți episcopi din țară, dar și cu preoții din dieceza noastră, aducem următoarele orânduiri: 

 1. Celebrările liturgice cu participarea credincioșilor în spații închise sunt suspendate. Deocamdată se mai poate celebra în aer liber cu o participare mai mică de 100 de persoane, cu respectarea distanței de 1 m între persoane. Ținând cont că și în aer liber există riscul contaminării (deplasarea de la domiciliu, nerespectarea distanței de 1 m), îi rugăm pe preoți să celebreze aceste sfinte liturghii doar acolo unde se pot asigura condițiile de mai sus, ca să-i protejăm pe credincioșii noștri, în special pe cei în vârstă, care o viață întreagă frecventau sfintele Liturghii. 
 2. În această perioadă de necesitate, credincioșii care din motive de precauție nu participă în mod fizic la Sfânta Liturghie, nu păcătuiesc prin aceasta. (cf. CIC. can. 1245.) Însă îi îndemnăm să participe urmărind transmisiunile prin televizor, radio, sau internet, și să folosească rugăciunea individuală și comună în familie. Sfintele Liturghii sunt transmise prin mai multe canale, așa cum le- am enumerat în comunicatele anterioare. Și parohiile au început transmiterea liturghiilor. Din curtea episcopiei, episcopul va transmite în Sărbătoarea Sfântului Iosif, la ora 11:00, în limba română, iar duminică, 22 martie, la ora 9:00, în limba maghiară. Dacă situația va rămâne așa, în 25 martie se va transmite în limba germană la ora 10:00, (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum- Temeswar/Temesvári-Egyházmegye). 
 3. Deocamdată, bisericile noastre vor rămâne deschise, pentru a se oferi 

posibilitatea reculegerii personale în fața Euharistiei. 

 1. Și în aceste situații deosebite, să oferim credincioșilor noștri posibilitatea de Sfânta spovadă. Dacă este posibil, aceasta să se întâmple în aer liber, sau, dacă nu este posibil, atunci în spații mai largi, unde poate fi respectată distanța potrivită. 

 1. În vremurile acestea grele când nu ne putem împărtăși, există posibilitatea de a ne împărtăși spiritual. Împărtășirea spirituală este una dintre formele împărtășaniei, atunci când cineva nu se poate împărtăși fizic, dar totuși spiritual poate dobândi harurile Sfintei Împărtășanii. Este bine de știut că și pentru împărtășirea spirituală este nevoie de o pregătire adecvată, la fel ca și în cazul împărtășirii cu sfânta hostie. 

Rugăciunea la împărtășirea spirituală: Cred în tine Doamne Isuse Cristoase, Te preamăresc și te iubesc din toată inima. Îmi pare rău de toate păcatele, pentru că doresc să te primesc în Sfânta Împărtășanie, ca să trăiesc cu tine. Vino Isuse, locuiește în inima mea și locuiește în ea pe veci! Trupul Mântuitorului nostru Isus Cristos să mă păzească pentru viața veșnică! Te salut Isuse în inima mea smerită! Mă încredințez pe deplin Ție! Vreau să fiu al tău în viața și după moartea mea. Amin. 

 1. Fiindcă Sfânta împărtășanie se primește în mână, este bine ca abia la sfârșitul 

Sfintei Liturghii să aibă loc colecta, adică adunarea darurilor. 

 1. Să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru bolnavii și vârstnicii noștri, ținând cont însă de precauțiile necesare. Să le asigurăm mângâierea spirituală și, dacă este posibil, și pe cea sacramentală, dar să fim atenți și la eventualele nevoi materiale ale lor. În această privință este bine să conlucrăm cu autoritățile competente. 
 2. Conferința Episcopilor din România a inițiat un Triduum în zilele de 22-23- 24 martie, cele trei zile dinaintea Sărbătorii Bunei Vestiri. Așa cum copiii aleargă la mama lor atunci când se întâmplă ceva deosebit în viața lor, tot așa vrem să aducem în rugăciune Sfintei Fecioare toată omenirea, în special pe aceia care suferă acum din cauza pandemiei. În dieceza noastră organizăm fiecare seară la ora 21:00 rugăciune comunitară transmisă din capela episcopiei. Cei care doresc, se pot conecta pe pagina diecezană de Facebook: (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum- Temeswar/Temesvári-Egyházmegye). Aceia pentru care ora 15:00-17:00 este mai potrivită, se pot ruga cele 20 de decade din sfântul Rozar, eventual conectați la Radio Maria în limba română (www.radiomaria.ro). Se poate găsi și o altă modalitate. Se poate oferi, de asemenea, post și acte de caritate. Preoții pe grupul Gerhardus vor primi și un model de alcătuire a acestei rugăciuni. 
 3. Chiar dacă în situația actuală nu se poate celebra Sfânta Liturghie împreună cu credincioșii (deci nici în biserică și nici în capelă!) îi rog pe confrații în preoție să nu uite că în misterul jertfei euharistice se împlinește de fiecare dată opera mântuirii noastre. De aceea vă rog să celebrați Sfânta Liturghie în fiecare zi, chiar dacă în spatele ușilor închise, fără credincioși, deoarece Liturghia este actul lui Cristos și al Bisericii, și astfel este cea mai importantă datorie a preotului (cf. can. 904 CIC). 

 1. Condiția esențială pentru a primi iertarea păcatelor este pocăința: căința de păcate, prin care ne pare rău în fața lui Dumnezeu că am păcătuit, declarăm drept rău păcatul, și în același timp ne propunem intenția bună de a evita păcatul. În situații obișnuite iertarea păcatelor grave (de moarte) este posibilă doar în sacramentul spovezii. În situațiile în care există împrejurări grave și nu este posibilitate de spovadă, putem iniția în noi căința desăvârșită, când din dragoste față de Dumnezeu ne căim de păcatele noastre. Și în acest mod putem dobândi iertarea lui Dumnezeu. Căința desăvârșită trebuie să cuprindă intenția de a se spovedi cât de curând posibil. (can. 916 CIC) Situația actuală o consider caz de maximă urgență, drept pentru care recomand tuturor credincioșilor, ca în măsura în care nu au posibilitatea de a se spovedi, să ceară iertarea lui Dumnezeu prin inițierea căinței desăvârșite. 

Rugăciunea pentru a induce pocăința perfectă: Mă pocăiesc din toată inima, Dumnezeule, că te-am rănit de atâtea ori și atât de mult încât am devenit nevrednic de harul tău și am meritat atât pedeapsa ta temporală, cât și cea eternă. Și, mai ales, mă pocăiesc de păcatele mele pentru că te-am rănit, cel mai mare bine al meu, cel mai bun Tată și cel mai mare binefăcător al meu. O, dragul meu Dumnezeu, promit că prin harul Tău, Dumnezeul meu iubitor, nu te voi supăra cu niciun păcat și voi evita cu atenție prilejul de păcat. Te rog, Doamne, stai cu ochii pe mine și veghează-mă, ajută-mă ca zilele următoare să le folosesc mai bine ca niciodată! Fericită Fecioară Maria, Sfinte Înger Păzitor, fii cu mine! Amin. 

Trăim timpuri grele. Poate cel mai dificil este să trăim sentimentul neputinței. Și totuși putem face multe lucruri. Primul și cel mai important lucru este să descoperim din nou, că viața și sănătatea, lumea noastră și economia ei, totul este în mâna lui Dumnezeu. Chiar și această etapă a vieții noastre o putem trăi cu El, având încredere în voința Sa sfântă. Apoi, fiind atenți la El, la voința Lui, putem face și multe lucruri concrete. Mulți oameni, de exemplu, au început acum din nou să se roage împreună în familie. Unele familii, conectându-se prin internet sau telefon, se roagă împreună cu mai multe alte familii. Astfel ei încep să-și vadă viața într-o nouă lumină. Un credincios al nostru, mai în vârstă, aflându-se în spital, în loc să fie ocupat de sine, de propria sa boală, îl ajută, cu toată puterea sa, pe colegul din patul vecin. Iar apoi, cu fiecare ocazie, își exprimă recunoștința pentru personalul spitalului, mulțumindu-le pentru tot ceea ce fac. Comunicând prin telefon, aparținătorii se edifică de acest comportament și încearcă și ei să facă la fel semenilor lor. Cu toții vom avea posibilitatea de a face multe astfel de fapte de caritate. 

Și în aceste zile în mod special, să nu uităm se ne purtăm reciproc în rugăciune! 

+ Iosif, episcop de Timișoara 

* * * 

Kedves paptestvérek! Krisztusban szeretett testvérek! 

A jelenlegi helyzethez alkalmazkodva és a polgári hatóságok legfrissebb határozatai alapján, konzultálva az ország többi püspökével és az egyházmegyénkben lévő papokkal is, a következő intézkedéseket hozzuk: 

 1. A zárt terekben a hívők részvételével zajló liturgikus cselekmények felfüggesztődnek. Jelenleg a szabadban kevesebb, mint 100 emberrel, és ezek közötti 1 m távolságot betartva lehet szentmisét bemutatni. Tekintettel arra, hogy még a szabadban is fennáll a fertőzés veszélye (a lakhely elhagyása és az 1 méteres távolság be nem tartása), kérjük a papokat, hogy ezeket a szentmiséket csak ott tartsák meg, ahol a fenti feltételek biztosíthatók, hogy óvják ezáltal is híveinket, különösen az időseket, akik egész életükben buzgón vettek részt a szentmiséken. 
 2. Ebben az időszakban azok a hívek, akik elővigyázatossági okokból nem vesznek részt a Szentmisén, nem követnek el ezzel bűnt (vö. CIC. 1245 kán.) Azonban buzdítjuk őket, hogy vegyenek részt a TV-n, rádión vagy az interneten keresztül, és végezzenek egyéni vagy közösségi imát a családban. A szentmiséket több csatornán és több helyről továbbítják, amint azt az előző közleményekben már említettük. Több plébánia az Egyházmegyénkből megkezdte a szentmiséket élőben közvetíteni. A püspökség udvaráról püspöki szentmisét közvetítünk Szent József ünnepén 11:00 órától román nyelven, március 22-én vasárnap, 9:00 órától magyarul. Ha a helyzet változatlan marad, akkor március 25-én, 10:00 órakor németül fogunk püspöki misét közvetíti. (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum- Temeswar/Temesvári-Egyházmegye 
 3. A templomaink egyelőre nyitva maradnak, hogy lehetőséget biztosítsunk az 

Eucharisztia előtt a személyes visszavonulásra azoknak, akik ezt óhajtják. 

 1. Ebben a rendkívüli helyzetben is kínáljunk fel lehetőséget híveinknek a szentgyónás elvégzésére. Ha lehet, akkor szabadban, vagy ha ez nem lehetséges, olyan tágasabb helyeken, ahol meg tudják tartani egymás között a megfelelő távolságot. 
 2. Ebben a rendkívüli helyzetben előfordul, hogy nem tudunk szentáldozáshoz járulni. Ilyenkor éljünk a lelki áldozással. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint a rendes szentáldozásra. 

Ima a lelki áldozáskor: Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek 

magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. 

 1. Mivel a Szentáldozás kézbe történik, ajánlott, hogy az adományok gyűjtése (a 

perselyezés) a Szentmise végén történjék. 

 1. Képességeinkhez mérten tegyünk meg mindent a betegekért és az idősekért, szem előtt tartva a szükséges előírásokat. Biztosítsuk számukra a lelki vigaszt, és ha lehetséges a szentségi ellátást is, de mindenképp figyeljünk az anyagi szükségeikre is. E tekintetben működjünk együtt a helyi hatóságokkal. 
 2. A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Triduumot hirdetett meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve március 22-e és 24-e között. Úgy ahogy a gyermekek édesanyjukhoz szaladnak, ha rendkívüli dolog történik az életükben, úgy akarjuk mi is, édesanyánkhoz szaladva, imádságainkban az egész emberiséget a Szűz Anyának ajánlani, különösképpen azokat, akik a járvány miatt szenvednek. Egyházmegyénkben ezeken a napokon minden este 21:00 órától közösségi imádságot közvetítünk a Püspökség kápolnájából. Akik csatlakozni szeretnének, megtehetik az Egyházmegye Facebook oldalán: (https://www.facebook.com/Episcopia- Romano-Catolică-Timișoara/Bistum-Temeswar/Temesvári-Egyházmegye). Akik számára alkalmasabb, elimádkozhatják a 20 tizedet, csatlakozva a Mária Rádió román nyelvű adásához 15:00-17:00 óra között (www.radiomaria.ro). Egyénileg akár más lehetőségeket is lehet találni, böjtöt vagy szeretetcselekedeteket felajánlva. A „Gerhardus” levelezőlistán lévő papok egy mintát is fognak kapni ehhez az imádsághoz. 
 3. Habár a jelen helyzetben zárt helyen (tehát sem templomban, sem kápolnában!) nem lehet a hívők jelenlétében Szentmisét bemutatni, kérem paptestvéreimet, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy az eucharisztikus áldozat misztériumában újra meg újra a megváltás műve valósul meg. Ezért kérem, hogy mindennap misézzenek, még akkor is, ha zárt templomajtók mögött hívek nélkül történik, hiszen a szentmise Krisztus és az egyház cselekménye, amelynek végzésével a papok legfőbb feladatukat teljesítik. (Vö. CIC 904. kán.) 
 4. A bűnbocsánat elnyerésének alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt bánjuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük magunkban a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, amikor Isten iránti szeretetből bánjuk bűneinket. Isten bocsánatát így 

is elnyerhetjük. Azonban a tökéletes bánatnak magába kell foglalnia a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.) Jelen helyzetet szükségállapotnak ítélem meg, ezért ajánlom kedves híveimnek, hogy amennyiben nincs lehetőségük a szentgyónás elvégzésére, kérjék a Jóisten bocsánatát a tökéletes bánat fölindításának formájában. 

Ima a tökéletes bánat fölindításához: Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

Testvéreim! Nehéz időszakot élünk. Talán a legnehezebb a tehetetlenség érzése. Pedig sok mindent tudunk tenni. Az első és a legfontosabb, hogy újra felismerjük: életünk, egészségünk, világunk és gazdaságunk Isten kezében van. Életünk ezen szakaszát is Vele, szent akaratában megbízva tehetjük meg. Aztán figyelve az Ő akaratát sok konkrét dolgot is tehetünk. Sok család most kezd el újra közösen imádkozni. Új fényben kezdik látni az életüket. Az egyik kórházban lévő idős betegünk ahelyett, hogy magával legyen elfoglalva, minden kicsi erejével segíti a mellette lévő beteg társát, majd minden nap hálálkodik a kórházi személyzetnek mindazért, amit tesznek. Hozzátartozói telefonon keresztül épülnek magatartásán és próbálnak hasonló lelkülettel lenni a körülöttük lévők felé. Mindannyiunknak sok hasonló apró tettre van lehetősége. 

Különösen ezekben a napokban ne feledkezzünk el egymást hordozni imádságunkban! 

+ József, temesvári püspök 

* * * 

Liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt! In Christus geliebte Schwestern und Brüder! 

In der jetzigen Lage und laut der neuesten Vorschriften unserer Staatsbehörden, infolge von Besprechungen mit den anderen Bischöfen aus unserem Land aber auch mit den Priestern unserer Diözese, bringen wir folgende Vorschriften: 

 1. Liturgische Feiern mit Teilnahme der Gläubigen in geschlossenen Räumen werden unterlassen. Vorläufig kann man noch im Freien Messen zelebrieren, mit weniger als 100 Teilnehmern, unter der Bedingung, dass die Sicherheitsdistanz von 1 Meter zwischen den Leuten gewahrt wird. Weil aber auch im Freien Ansteckungsgefahr besteht (auf dem Weg von und zurück zur Wohnung, weil der 1 Meter – Abstand nicht bewahrt wird), bitten wir die Priester diese Heiligen Messen nur dort zu zelebrieren, wo die oben genannten Bedingungen erfüllt werden können, damit wir unsere Gläubigen beschützen, besonders unsere älteren Gläubigen, die schon ein Leben lang in die Heilige Messe kommen. 
 2. Unter den Umständen dieses Ausnahmezustands, begehen jene Gläubigen, welche aus Vorsichtsgründen nicht physisch anwesend sind in der Heiligen Messe, hiermit keine Sünde. (vgl. CIC. kan. 1245). Wir ermutigen sie aber die anderen Möglichkeiten für die Teilnahme an der Heiligen Messe wahrzunehmen – Fernsehen, Radio oder Internet – und sowohl das persönliche, als auch das gemeinschaftliche Gebet in der Familie zu pflegen. Die Heiligen Messen werden auf den bereits in den vorhergehenden Mitteilungen genannten Wege übertragen. Auch verschiedene Pfarreien haben bereits begonnen, die Heiligen Messen zu übertragen. Aus dem Hof des Bischöflichen Ordinariats wird das Pontifikalamt am Fest des Heiligen Josef um 11:00 Uhr in rumänischer Sprache übertragen, und am Sonntag, dem 22. März, um 9:00 Uhr in ungarischer Sprache. Wenn die Lage unverändert bleibt, so wird am 25. März das Pontifikalamt in deutscher Sprache übertragen um 10:00 Uhr. Man kann diese Heiligen Messen verfolgen auf der Facebook-Seite unseres Bistums: (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum- Temeswar/Temesvári-Egyházmegye). Weitere Möglichkeiten für Heilige Messen in deutscher Sprache auf www.mission.at, jeden Tag um 13:00 Uhr. 
 3. Vorläufig bleiben unsere Kirchen geöffnet, damit die Möglichkeit des 

persönlichen Gebets vor der Eucharistie gegeben ist. 

 1. Auch unter diesen Umständen sollen wir unseren Gläubigen Beichtgelegenheit anbieten. Wenn es möglich ist, sollte das im Freien geschehen oder, falls dies nicht möglich ist, dann aber in grösseren Räumlichkeiten, damit der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden kann. 

 1. In diesen schwierigen Zeiten, wenn wir nicht zur Kommunion gehen können, so können wir doch geistig kommunizieren. Die geistige Kommunion ist eine Form der Heiligen Kommunion, wenn jemand nicht zur Kommunion gehen kann, so kann er doch der Gnaden der Heiligen Kommunion teilhaftig werden. Es ist aber gut zu wissen, dass wir uns auch auf diese Form der Kommunion gut vorbereiten sollen, so wie wir uns auch auf die Kommunion mit der Heiligen Hostie vorbereiten. 

Gebet zur geistigen Kommunion: Ich glaube an dich, Jesus Christus, Ich preise dich und liebe dich von ganzem Herzen. Ich bereue all meine Sünden, denn ich möchte dich in der Heiligen Kommunion empfangen, damit ich mit dir lebe. Komm, Herr Jesus, in mein Herz, und lebe hier in Ewigkeit! Der Leib unseres Herrn Jesus Christus bewahre mich für das ewige Leben! Ich begrüsse dich, Jesus, in meinem demütigen Herzen! Ich vertraue mich Dir an! Dein will ich für immer sein, im Leben und im Tod. Amen. 

 1. Weil wir nun Handkommunion machen, ist es besser wenn die Kollekte, wo wir mit unseren Händen Geld berühren, erst am Ende der Heiligen Messe gemacht wird. 
 2. Tun wir alles, was in unserer Kraft steht für unsere älteren und kranken Gläubigen, allerdings unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Bringen wir ihnen geistlichen Trost und, wenn es möglich ist, auch sakramentalen Beistand, aber seien wir auch aufmerksam, ob sie eventuell auch materielle Not leiden. In diesem Sinne sollen wir in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden handeln. 
 3. Die Bischofskonferenz in Rumänien hat ein Triduum vorgesehen für den 22.- 23.-24. März, also für die drei Tage vor dem Fest der Verkündigung des Herrn. So wie die Kinder jedes Mal zur Mutter laufen, wenn etwas Besonderes in ihrem Leben passiert, so wollen auch wir im Gebet die ganze Menschheit zur Mutter Gottes bringen, vor allem jene, die nun von dieser Pandemie am meisten betroffen sind. In unserer Diözese wird an jedem der drei Abende, um 21:00 Uhr, gemeinschaftliches Gebet aus der Kapelle des Bischöflichen Ordinariats übertragen. Wer teilnehmen möchte, kann dies über die Facebook- Seite unserer Diözese tun. (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano- Catolică-Timișoara/Bistum-Temeswar/Temesvári-Egyházmegye). Für wen aber 15:00-17:00 Uhr ein besserer Termin wäre, der kann eventuell die 20 Rosenkranzgesetzlein zusammen mit Radio Maria in rumänischer Sprache beten. Oder man kann weitere Möglichkeiten finden. Ebenfalls kann man fasten und Gutes tun und dies aufopfern. 
 4. Wenn wir auch unter den derzeitigen Umständen keine Heiligen Messen mit Teilnahme der Gläubigen feiern können (weder in der Kirche, noch in der Kapelle!), so bitte ich doch die lieben Mitbrüder im priesterlichen Amt, nicht zu vergessen, dass im eucharistischen Opfer der Heiligen Messe jedes Mal die Heilstat vollbracht wird. Deshalb bitte ich, dass die Heilige Messe täglich 

zelebriert wird, auch wenn hinter verschlossenen Türen, ohne die Anwesenheit der Gläubigen, denn die Heilige Messe ist die Tat Christi und der Kirche, und somit die wichtigste Pflicht des Priesters. (can. 904 CIC). 

 1. Die wichtigste Bedingung um Verzeihung unserer Sünden zu erhalten ist die Reue: wir sollen unsere Sünden bereuen, die Tatsache, dass wir vor Gott gesündigt haben, wir sollen die Sünde als böse betrachten und nehmen uns vor die Sünde zu meiden. Unter gewöhnlichen Umständen kann man für eine Todsünde nur im Sakrament der Beichte Verzeihung finden. Unter besonderen Umständen, wenn es keine Beichtgelegenheit gibt, können wir vollkommene Reue zum Ausdruck bringen, wenn wir unsere Sünden aus Liebe zu Gott bereuen. Und so können wir die Verzeihung Gottes erlangen. Für die vollkommene Reue sollen wir uns auch vornehmen, sobald es möglich sein wird, zur Beichte zu gehen. (can. 916 CIC) Die jetzige Lage betrachten wir als höchste Notsituation, somit empfehle ich allen Gläubigen, wenn sie keine Beichtgelegenheit haben, den lieben Gott, durch vollkommene Reue, um Verzeihung zu bitten. 

Gebet für die vollkommene Reue: Ich bereue es von ganzem Herzen, lieber Gott, dass ich dich so oft beleidigt habe und ich so oft deiner Gnade unwürdig geworden bin, so dass ich deine zeitliche und ewige Strafe verdiene. Vor allem bereue ich meine Sünden, durch die ich dich, mein höchstes Gut, meinen besten Vater und meinen grössten Wohltäter beleidigt habe. O, mein lieber Gott, durch deine Gnade bin ich sicher, dass du meine Sünde hinwegnimmst, vor allem… [denke hier an die Sünden, die du ablegen willst]; ich werde dich nicht mehr beleidigen und jede Gelegenheit zur Sünde aufmerksam meiden. Ich bitte dich, o Herr, wende deinen Blick mir zu und hilf mir, dass ich die Tage, die mir bevorstehen, besser denn je benütze! Heilige Jungfrau Maria, Heiliger Schutzengel, steht mir bei! Amen. 

Wir durchleben schwierige Zeiten. Am schwierigsten ist es vielleicht das Gefühl der Hilfslosigkeit zu erfahren. Und dennoch können wir ganz viel tun. Das erste und wichtigste, was wir tun können, ist wiederentdecken, dass unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Welt und unsere Wirtschaft, ja alles in der Hand Gottes liegt. Auch diesen Zeitabschnitt in unserem Leben können wir mit Ihm durchleben, im Vertrauen auf Seinen göttlichen Willen. Und dann, wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf Ihn gerichtet haben und uns nach Seinem Willen ausrichten, können wir auch viele konkrete Dinge tun. Viele Menschen haben, zum Beispiel, jetzt wieder begonnen in ihren Familien gemeinsam zu beten. Einige Familien haben sich über das Internet oder über das Telefon mit vielen anderen Familien zum Gebet verbunden. Und so beginnen sie ihr Leben in einem neuen Licht zu entdecken. Einer unserer Gläubigen, ein älterer Herr, der im Krankenhaus liegt, hilft, soweit seine Kräfte reichen, seinem Bettnachbarn, anstatt mit sich selbst, mit der eigenen Krankheit beschäftigt zu sein, und mit jeder Gelegenheit bringt er seine Dankbarkeit zum Ausdruck dem Krankenhauspersonal für all das, was sie tun. Seine Angehörigen sind, sooft sie 

mit ihm am Telefon sprechen, von seinem Beispiel auch erbaut und versuchen ebenso an ihren Nächsten zu handeln. Uns allen wird sich die Möglichkeit bieten, zahlreiche solche gute Taten zu tun. 

Und besonders in diesen Tagen, vergessen wir nicht einander gegenseitig in unseren Gebeten zu tragen! 

+ Josef, Bischof von Temeswar