Extras din circulara Nr. 534/2020 Noi reglementări ale PS Iosif Csaba Pál, Episcopul nostru diecezan

Extras din circulara Nr. 534/2020 Noi reglementări ale PS Iosif Csaba Pál, Episcopul nostru
diecezan
1. Celebrarea Sf. Liturghii. Sf. Liturghii, celebrate în prezența credincioșilor, pot avea loc în aer
liber (în fața bisericii, în curtea bisericii sau în grădină), acordându-se o foarte mare atenție
respectării normelor de protecție, păstrând o distanță de 2 metri între fiecare persoană
participantă. Trebuie procedat în așa fel încât, cei prezenți să nu atingă clanțele porților și ale
ușilor, iar acolo unde este posibil, este de dorit să punem la dispoziție credincioșilor căi de acces
separate la intrarea/ieșirea din curte sau grădină.
a. Modalitatea administrării Sf. Împărtășanii
• Înainte și după Sf. Împărtășanie preoții trebuie să-și dezinfecteze mâinile. La momentul
Sf. Împărtășanii și ei vor trebui să folosească măști de protecție. Este permisă doar administrarea
Sf. Împărtășanii în mână. În cazul participării mai multor preoți la Sf. Liturghie, cei care
concelebrează se vor împărtăși „per intinctionem” (prin introducerea sf. Trup în potirul cu sf.
Sânge). Și preoții trebuie să mențină distanța de 2 metri între ei.
• Credincioșii care participă la Sf. Împărtășanie trebuie să mențină distanța de 2 m între ei,
întinzând ambele mâini cât se poate de mult înainte (același lucru îl fac și preoții).
b. Colecta. Donațiile pentru colectă trebuie să fie depuse la plecare, în cutiile sau coșurile aflate la
ieșirea sau la poarta din curtea bisericii, evitând aglomerarea de persoane. Ar fi indicat să fie
depuse acolo și pliante/ foi care să conțină numărul contului bancar al parohiei, fapt care oferă
credincioșilor posibilitatea plății prin transfer bancar. Să ne informăm credincioșii asupra faptului că
își pot trimite donațiile sau plăti contribuția bisericească (cultul) de asemenea prin transfer bancar.
c. Dăruirea semnului păcii. În cadrul Sf. Liturghii este interzis în continuare să se dea mâna cu
ceilalţi participanţi, în momentul dăruirii semnului păcii.
d. Voluntari. Pentru a asigura respectarea reglementărilor în materie de igienă și prevenție vă
rugăm să implicați și voluntari corespunzători.
• În vederea respectării celor descrise mai sus este responsabil parohul sau rectorul bisericii.
În cazul în care observați că într-un anumit loc respectarea deplină a normelor de prevenție și
combatere a răspândirii noului coronavirus nu poate fi garantată, puteți decide în continuare
suspendarea celebrării Sf. Liturghii publice. Despre acest lucru vă rog să înștiințați Ordinariatul
Episcopal prin telefon sau e-mail.
• Noi vom continua să transmitem în direct zilnic Sf. Liturghii pe pagina de Facebook a
Diecezei noastre: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică- TimișoaraBistum-
TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.
• Țineți bisericile deschise cel puțin câteva ore pe zi, astfel încât credincioșii să poată veni
individual pentru a se ruga și a-L adora pe Cristos în Sf. Euharistie. Rog totodată să nu utilizați
nici în continuare aghiazmatarele.
• În afară de Sf. Liturghii și devoțiuni mai mici, parohiile să nu organizeze evenimente cu
participarea unui număr mare de oameni.
• Să oferim credincioșilor posibilitatea de spovadă și să stăm la dispoziția credincioșilor, deoarece
mulți nu au reușit să se spovedească nici de Paști. Spovada să nu aibă loc încă într-un
confesional. În loc de un scaun confesional, utilizați o încăpere potrivită de dimensiuni mari. Se
poate spovedi și în aer liber, dacă acest lucru este realizabil. Atât preotul, cât și cel care se
spovedește să folosească o mască.
2. Vârstnicii, bolnavii. Rugăm credincioșii bolnavi și vârstnici, în vederea protejării propriei
persoane și a sănătății lor, dar și pentru a-i proteja pe ceilalți din jur, să nu vină în sânul comunității

bisericești, până când reglementările pentru combaterea răspândirii noului coronavirus nu intră
într-o altă etapă de relaxare. Cei care prezintă semne ale infectării sau au intrat în contact direct cu
o persoană infectată, îi rugăm să rămână neapărat acasă. Ei vor participa și în continuare prin
transmisiunile online sau prin mass-media la Sf. Liturghii și rugăciuni comunitare.