Evanghelia Zilei 13. 07. 2020

EVANGHELIA
Nu am venit să aduc pace, ci sabie.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,34-11,1
În acel timp, Isus le-a spus celor doisprezece: „Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ! Nu am venit să aduc pace, ci sabie. 35 Căci am venit să despart «fiul de tatăl său, fiica de mama sa, nora de soacra sa, 36 iar duşmanii omului vor fi cei din casa lui». 37 Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmează nu este vrednic de mine. 39 Cine ţine la viaţă, o va pierde, iar cine îşi pierde viaţa pentru mine, o va regăsi. 40 Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, îl primeşte pe acela care m-a trimis. 41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet, va primi răsplata profetului, iar cine primeşte un drept, pentru că este drept, va primi răsplata celui drept. 42 Cine va da de băut, fie şi numai un pahar cu apă rece unuia dintre aceştia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata”. 11,1 Când Isus a terminat de dat aceste învăţături celor doisprezece discipoli ai săi, a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice în cetăţile lor.