Evanghelia Zilei 18. 08. 2020

EVANGHELIA
Mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,23-30
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor. 24 Din nou vă spun: mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. 25 Auzind discipolii, au rămas foarte nedumeriţi şi spuneau: „Atunci, cine se poate mântui?” 26 Privindu-i, Isus le-a spus: „Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. 27 Atunci Petru, luând cuvântul, a zis: „Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat! Deci care va fi partea noastră?” 28 Dar Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că voi, care m-aţi urmat, la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul gloriei sale, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri, ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Şi oricine va fi părăsit case sau fraţi sau surori, sau tată sau mamă sau soţie sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. 30 Şi mulţi dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii vor fi primii”.