Evanghelia Zilei 17. 09. 2020

EVANGHELIA
I s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,36-50
În acel timp, unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. Intrând în casa fariseului, Isus s-a aşezat la masă. 37 Şi, iată, era în cetate o femeie păcătoasă! Aflând că el era în casa fariseului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme. 38 Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ştergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme. 39 Văzând aceasta, fariseul care îl chemase îşi spunea în sine: „Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi ştiut cine şi ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă”. 40 Răspunzând, Isus i-a zis: „Simon, am să-ţi spun ceva”. Iar el a zis: „Spune, Învăţătorule!” 41 „Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci. 42 Neavând ei cum să dea înapoi, stăpânul i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult?” 43 Răspunzând, Simon i-a zis: „Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult”. El i-a zis: „Ai judecat corect”. 44 Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon: „Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare; ea însă mi-a udat picioarele cu lacrimi şi mi le-a şters cu părul ei. 45 Sărut nu mi-ai dat; ea însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu nu mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. 47 De aceea, îţi spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puţin, iubeşte puţin”. 48 Apoi a spus către ea: „Păcatele ţi-au fost iertate”. 49 Cei care erau cu el la masă au început să spună în sine: „Cine este acesta care iartă şi păcatele?” 50 Însă el a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!”