Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

Rugăciunea Sf.Părinte Papa Francisc pentru Anul Milostivirii

archive

Home Category : Anul Sfânt al Milostivirii

Exemple

Doamne Isuse Cristoase, tu ne-ai învățat să fim milostivi asemenea Tatălui ceresc, și ne-ai spus că cine te vede pe Tine îl vede pe Tatăl. Arată-ne chipul tău și vom fi mântuiți.
Privirea ta plină de iubire i-a eliberat pe Zaheu și pe Matei de robia banului; pe femeia păcătoasă și pe Magdalena le-a eliberat de la statornicirea fericirii doar în creatură; pe Petru l-a făcut să plângă după ce te-a trădat, și i-a asigurat Paradisul tâlharului căit. Fă să ascultăm cuvintele pe care i le-ai spus samaritenei ca și cum le-ai fi adresat fiecăruia dintre noi: „Dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu!”

Tu ești chipul văzut al Tatălui nevăzut, al lui Dumnezeu care-și manifestă atotputernicia mai ales prin iertare și milostivire: fă ca Biserica să fie în lume chipul văzut al Tău, Domnul nostru, înviat și în slavă. Tu ai voit ca și miniştrii tăi sacri să fie înveșmântați în slăbiciune ca să simtă compasiunea cuvenită pentru aceia care se află în neștiință și eroare; fă ca oricine se apropie de vreunul dintre slujitorii tăi să se simtă așteptat, iubit și iertat de Dumnezeu.

Trimite-l pe Duhul tău și consacră-ne pe toți prin ungerea lui, pentru ca Jubileul Milostivirii să fie un an al harului Domnului, iar Biserica sa cu reînnoit entuziasm să le ducă celor săraci mesajul plin de bucurie, să proclame celor închişi şi asupriţi eliberarea, iar celor orbi să le redea vederea.
Îţi cerem aceasta prin mijlocirea Fecioarei Maria Maica Milostivirii, Ţie care vieţuieşti şi domneşti în unire cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor.

Amin

Read More →