Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

La Duhul Sfânt

archive

Home Category : Rugaciune

Exemple

La Duhul Sfânt

Părinte Sfânt, în numele lui Isus Cristos, Fiul tău, te rugăm, trimite pe Duhul Sfânt
în inimile noastre pentru a ne transforma fiinţa în sanctuare conştiente ale
Prezenţei tale.
Duhule Sfânt, tu care eşti Spiritul Tatălui şi al Fiului, Spiritul înţelepciunii, vino şi
dezlipeşte-ne inima de duhul lumesc şi de linguşirile pământeşti, revărsând în
sufletele noastre iubire, atracţie şi gust pentru realităţile cereşti.
Tu care eşti Spiritul adevărului, Spiritul înţelegerii, vino şi condu-ne la tot adevărul,
luminând-ne ochii inimii cu darul revelaţiei şi al cunoaşterii pentru a pătrunde
adevărurile credinţei, pentru a te cunoaşte pe tine în misterul vieţii tale intime şi
astfel să participăm, printr-o trăire personală şi intensă, la misterul lui Cristos.
Vino Duhule Sfânt, Spiritul ştiinţei, ajută-ne să descoperim şi să recunoaştem
Prezenţa ta activă în creaţie, în semnele timpului nostru, în evenimentele istoriei pe
care o conduci, precum şi în persoanele cu care convieţuim. Luminează-ne, ca să
ne cunoaştem pe noi înşine şi creaturile tale, ca astfel, ajutaţi de tine, să urmăm
Evanghelia lui Cristos în timpul economiei învăţăturii tale.
Duhule Sfânt, Spiritul sfatului, vino la noi şi fii Învăţătorul, conducătorul şi inima
vieţii noastre spirituale. Dă-ne darul discernământului prin care să deosebim
inspiraţiile tale cereşti de momelile lumii, să alegem mijloacele cele mai adaptate
pentru a-ţi sluji cu sfinţenie, şi astfel conduşi de tine, să trăim zilnic în spiritul
evangheliei lui Cristos.
Duhule Sfânt, Spiritul profeţiei, vino cu puterea ta dumnezeiască, întăreşte-ne fiinţa
botezată cu spiritul tău profetic, făcând din noi martori curajoşi ai misterului pascal.
Fii tu tăria noastră în încercările vieţii, în lupta de fiecare zi dintre carne şi spirit, şi
fă să biruim orice dificultate în trăirea vocaţiei noastre creştine.
Duhule Sfânt, Spiritul pietăţii, vino şi statorniceşte-ţi cortul Prezenţei tale în fiinţa
noastră creştină. Fă ca sub baldachinul Prezenţei tale iubitoare, sfinţiţi de tine, să
ne angajăm cu iubire fiiască la împlinirea voinţei Tatălui ceresc, devenind astfel
temple vii ale Dumnezeirii tale.
Duhule Sfânt, Spiritul temei sfinte de Dumnezeu, vino şi converteşte-ne voinţa
rebelă; umple-ne inima cu teama ta filială şi fă ca temându-ne de osândă veşnică,
să evităm orice păcat. Pătrunde-ne fiinţa cu Suflul tău dumnezeiesc ca să putem
face voinţa ta divină.
Duhule Sfânt, fii tu capacitatea cristologică a fiinţei noastre botezate: pătrunde-o cu
bogăţia carităţii tale care este iubire, bucurie, pace, răbdare, blândeţe, bunătate,
îngăduinţă, bunăvoinţă, credinţă, modestie, cumpătare şi castitate, de care
capacitaţi fiind, să trăim şi aşa să-ţi slujim în lumina Prezenţei tale sfinţitoare, încât
să atragem şi pe alţii la misterul iubirii tale creatoare.
V. Trimite Duhul tău şi toate din nou se vor crea. Aleluia.
R. Şi vei reînnoi faţa pământului. Aleluia.
Să ne rugăm:
O Dumnezeule, care prin darul Duhului Sfânt conduci credincioşii la tot adevărul,
fă, te rugăm, ca în acelaşi Duh, să participăm la adevărata înţelepciune şi să ne
bucurăm necontenit de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

O Duhule Sfânt Creator
1. O Duhule sfânt, creator,
Din cer coboară peste noi,
Revarsă harul sfinţitor,
Transformă-ne-n fiinţe noi.
2. Tu eşti numit mângâietor
Şi darul Domnului preasfânt,
Iubire, foc şi viu izvor
Şi alinare pe pământ.
3. Trimis de Tatăl iubitor,
Tu şapte daruri împărţeşti,
Cu-alesul dar al limbilor
Pe cine vrei îl copleşeşti.
4. Aprinde-n simţuri vii lumini
Ca dragostea să-şi facă loc,
Ai neputinţei noastre spini
Să-i arzi în al iubirii foc.
5. Alungă grabnic pe duşman,
Să fie pace între noi,
Condu-ne sigur la liman,
Feriţi de-al relelor puhoi.
6. Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut,
La fel pe Fiul său iubit,
Tu care fără început,
Din ei purcezi necontenit.
7. Să fie Tatăl preamărit,
Precum în cer şi pe pământ,
La fel şi Fiul său iubit,
De asemenea şi Duhul Sfânt. Amin.

Vino, Duhule Preasfânt
l. Vino, Duhule preasfânt,
Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază.
2. Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte
Vino şi ne luminează.
3. Bunule mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire.
4. Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.
5. Peste cei ce ţi se-nchină,
Tu revarsă-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat.
6. Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă-acum suspină
Grav rănită de păcat.
7. Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.
8. Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit
Şi îndreaptă ce-i greşit.
9. Celor care te cinstesc
Şi pe tine te slujesc
Dă-le harul înşeptit.

Read More →
Exemple

24 de ore pentru Domnul

Vineri 16.3 – Sâmbătă 17.3.2018.

La inițiativa Sfântului Părinte Papa Francisc , în timpul Postului Mare în bisericile romano – catolice din întreaga lume va avea loc o zi dedicată Sacramentului Reconcilierii.

În biserica noastră parohială această zi va fi

Vineri 16.3 și Sâmbătă 17.3.2018.

Vă invităm să participați la aceste momente penitențiale, spovezi, rugăciune, cântece, adorație în liniște, liturghii, calea crucii, pe toată durata nopții și în ziua de sâmbătă după cum urmează:

 

Vineri, 16 martie:

 

Orele 17,15 : Keresztúti ájtatosság

Orele 18,00 : Sfântă Liturghie

Orele 18,45 : Vesperă – Rugăciunea de seară din breviar

Orele 19,00 : Celebrare Penitențială

Orele 20,00 : 22,00 : Ocazie de spovadă

Orele 22,00 : Completoriu – Rugăciunea de încheiere a zilei

Orele 22,30 – 24,00 : Ocazie de spovadă

 

Adorație Euharistică pe toată durata nopții.

 

Sâmbătă, 17 martie:

 

Orele 07,30 : Sfântă Liturghie cu Laude – Rugăciunea de dimineață din breviar

Orele 08,30 : Adorație Euharistică

Orele 12,00 – 13,00 : Calea crucii

Orele 13,00 – 14,30 : Ocazie de spovadă

Orele 15,00 : Orele medii – Nona – Rugăciunea de după amiază din breviar

Orele 16,00 – 18,00 : Ocazie de spovadă

Orele 18,00 : Sfântă Liturghie, Binecuvântare Euharistică, Încheiere.

 

  1. a . m. D. g.!
Read More →
Exemple

Vă invităm ca postul(renunțările), rugăciunile și faptele bune din ziua de Vineri 23.02.2018, să le oferim alături de Sfântul Părinte și de mulți oameni din lume, pentru pacea din Republica Democrată Congo și din Sudanul de Sud.

Tatăl nostru ceresc îi ascultă mereu pe fiii săi care strigă către El  în durere şi angoasă, „îi vindecă pe cei cu inima zdrobită şi leagă rănile lor” (Ps 147,3). Adresez din inimă un apel pentru ca şi noi să ascultăm acest strigăt şi, fiecare în conştiinţa sa, înaintea lui Dumnezeu, să ne întrebăm: «Ce pot să fac eu pentru pace?». Fără îndoială putem să ne rugăm, dar nu numai atât. Fiecare poate să spună în mod concret «NU» violenţei atât cât depinde de el sau de ea. Victoriile obţinute prin violenţă sunt false victorii, de vreme ce a lucra pentru pace este benefic pentru toți!»

 

Read More →
Exemple

Vizita la Capela Apariţiilor

Capela Apariţiilor, Fatima

Vineri, 12 mai 2017

Sfântul Părinte:

Bucură-te, Regină,

Sfântă Fecioară de la Fátima

Stăpână cu Inima Neprihănită,

refugiu şi cale care conduce la Dumnezeu!

Pelerin al luminii care vine la noi din mâinile tale,

aduc mulţumire lui Dumnezeu Tatăl care, în orice timp şi loc, acţionează în istoria

umană;

pelerin al păcii pe care, în acest loc, tu o vesteşti,

dau laudă lui Cristos, pacea noastră, şi implor pentru lume înţelegerea între toate

popoarele;

pelerin al speranţei pe care Duhul o însufleţeşte,

vin ca profet şi mesager pentru a spăla picioarele tuturor, la aceeaşi masă care ne

uneşte.

 

Refren cântat de adunare:

Ave o clemens, ave o pia!

Salve Regina Rosarii Fatimae.

Ave o clemens, ave o pia!

Ave o dulcis Virgo Maria.

 

Sfântul Părinte:

Bucură-te Mamă a milostivirii,

Stăpână cu haina albă!

În acest loc, din care acum o sută de ani

le-ai manifestat planurile milostivirii lui Dumnezeu,

privesc haina ta de lumină

şi, ca episcop îmbrăcat în alb,

amintesc tuturor celor care,

îmbrăcaţi în candoarea baptismală,

vor să trăiască în Dumnezeu

şi recită misterele lui Cristos pentru a obţine pacea.

 

Refren…

 

Sfântul Părinte:

Bucură-te, viaţa şi dulceaţa,

bucură-te, speranţa noastră,

o, Fecioară peregrină, o, Regină universală!

În intimitatea fiinţei tale,

în Inima ta Neprihănită,

priveşte bucuriile fiinţei umane

în drum spre patria cerească.

În intimitatea fiinţei tale,

în Inima ta Neprihănită,

priveşte durerile familiei umane

care geme şi plânge în această vale de lacrimi.

În intimitatea fiinţei tale,

în Inima ta Neprihănită,

împodobeşte-ne cu strălucirea bijuteriilor din coroana ta

şi fă-ne pelerini aşa cum tu ai fost pelerină.

Cu zâmbetul tău feciorelnic

revigorează bucuria Bisericii lui Cristos.

Cu privirea ta de dulceaţă

întăreşte speranţa fiilor lui Dumnezeu.

Cu mâinile rugătoare pe care le înalţi către Domnul,

uneşte-i pe toţi într-o singură familie umană.

 

Refren…

 

Sfântul Părinte:

O, milostivă, o blândă,

o, dulce Fecioară Marie,

Regina Rozariului din Fátima!

Fă ca să urmăm exemplul fericiţilor Francisc şi Iacinta

şi al celor se consacră vestirii Evangheliei.

Astfel vom parcurge orice rută,

vom merge pelerini de-a lungul tuturor căilor,

vom dărâma toate zidurile

şi vom depăşi orice frontieră,

ieşind spre toate periferiile,

manifestând dreptatea şi pacea lui Dumnezeu.

Vom fi, în bucuria Evangheliei, Biserica îmbrăcată în alb,

în candoarea spălată în sângele Mielului

vărsat şi astăzi în războaiele care distrug lumea în care trăim.

Şi astfel vom fi, ca şi tine, imagine a coloanei luminoase

care luminează căile lumii,

manifestând tuturor că Dumnezeu există,

că Dumnezeu este,

că Dumnezeu locuieşte în mijlocul poporului său,

ieri, astăzi şi pentru toată veşnicia.

 

Refren…

 

Sfântul Părinte împreună cu credincioşii:

Bucură-te, Mamă a Domnului,

Fecioară Maria, Regina Rozariului de la Fátima!

Binecuvântată eşti tu între toate femeile,

eşti imaginea Bisericii îmbrăcată în lumină pascală,

eşti cinstea poporului nostru,

eşti triumful asupra asaltului răului.

Profeţie a Iubirii milostive a Tatălui,

Învăţătoare a anunţării Veştii Bune a Fiului,

Semn al Focului arzător al Duhului Sfânt,

învaţă-ne, în această vale de bucurii şi dureri,

adevărurile veşnice pe care Tatăl le descoperă celor mici.

Arată-ne forţa mantiei tare ocrotitoare.

În Inima ta Neprihănită,

fii refugiul păcătoşilor

şi calea care conduce până la Dumnezeu.

Unit cu fraţii mei,

în credinţă, în speranţă şi în iubire,

ţie mă încredinţez.

Unit cu fraţii mei, prin tine, mă consacru lui Dumnezeu,

o, Fecioară a Rozariului de la Fátima.

Şi în sfârşit, învăluit în lumina care ne vine din mâinile tale,

voi da glorie Domnului în vecii vecilor. Amin.

 

Refren…

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu , www.ercis.ro

Read More →
Exemple

”O, Cristoase, lăsat singur şi trădat chiar de ai tăi şi vândut la preţ redus.
O, Cristoase, judecat de păcătoşi, dat pe mâna altora de conducători.
O, Cristoase, sfâşiat în trup, încununat cu spini şi acoperit cu o haină de purpură.
O, Cristoase, pălmuit şi pironit cu cruzime.
O, Cristoase, străpuns de suliţa care ți-a sfâşiat inima.
O, Cristoase, mort şi îngropat, tu care eşti Dumnezeul vieţii şi al existenţei.

O, Cristoase, unicul nostru Mântuitor, ne întoarcem la tine şi în acest
an cu ochii plecaţi de ruşine şi cu inima plină de speranţă:
Ruşine pentru toate imaginile de devastare, distrugere şi naufragiu
care au devenit obişnuite în viaţa noastră.
Ruşine pentru sângele nevinovat care zilnic este vărsat de femei, copii,
imigraţi şi de cei prigoniți pentru culoarea pielii, apartenenţa etnică şi
socială şi pentru credinţa lor în tine.

Ruşine pentru multele momente când, ca Iuda şi Petru, te-am vândut şi
te-am trădat şi te-am lăsat singur ca să mori pentru păcatele noastre,
fugind ca laşii de responsabilităţile noastre.

Ruşine pentru tăcerea noastră în faţa nedreptăţilor; pentru mâinile
noastre leneşe în a da şi lacome în a smulge şi a cuceri; pentru glasul
nostru gata să se facă auzit când e vorba de apărarea intereselor
noastre şi timid când e vorba de a apăra interesele altuia; pentru
picioarele noastre repezi pe calea răului şi înțepenite pe calea binelui.

Ruşine pentru fiecare dată când noi – episcopi, preoţi, persoane
consacrate – am scandalizat şi am rănit Biserica, trupul tău; şi când am

uitat iubirea noastră de la început, primul nostru entuziasm şi
disponibilitatea noastră deplină, lăsând să ruginească inima şi
consacrarea noastră.

Multă ruşine, Doamne, dar inimii noastre îi este dor şi de speranţa
încrezătoare că tu nu ne tratezi după meritele noastre, ci numai după
belşugul îndurării tale; că trădările noastre nu înlătură imensitatea
iubirii tale; că inima ta, maternă şi paternă deopotrivă, nu uită de noi
din cauza împietririi noastre lăuntrice.

Speranţa sigură că numele noastre sunt întipărite în inima ta şi că
suntem puși în pupila ochilor tăi.
Speranţa că crucea ta transformă inima noastră de piatră în inimă de
carne capabilă să viseze, să ierte şi să iubească; transformă această
noapte întunecată a crucii tale în zori luminoși ai Învierii tale.

Speranţa că fidelitatea ta nu se bizuie pe fidelitatea noastră.
Speranţa că ceata de bărbaţi şi femei credincioși crucii tale continuă şi
va continua să trăiască credincioasă ca plămada care dă gust şi ca
lumina care deschide noi orizonturi în trupul omenirii noastre rănite.

Speranţa că Biserica ta va căuta să fie glasul care strigă în deșertul
omenirii pentru a pregăti calea întoarcerii tale biruitoare, când vei veni
ca să-i judeci pe cei vii şi pe cei morţi.
Speranţa că binele va învinge în pofida aparentei sale înfrângeri!

Doamne Isuse, Fiul lui Dumnezeu, victimă nevinovată a răscumpărării
noastre, în faţa stindardului tău regesc, în faţa misterului tău de moarte
şi de glorie, în faţa crucii tale, îngenunchem ruşinaţi şi plini de
speranţă şi îţi cerem să ne cureți în baia sângelui şi apei care au țâșnit
din Inima ta străpunsă, să ierţi păcatele şi greşelile noastre.

Îţi cerem să-ţi aminteşti de fraţii noştri răpuşi de violenţă, indiferenţă şi război.
Îţi cerem să sfărâmi lanţurile care ne ţin prizonieri în egoismul nostru,
în orbirea noastră voluntară şi în vanitatea calculelor noastre lumeşti.

O, Cristoase, îţi cerem să ne înveţi să nu ne ruşinăm niciodată de
crucea ta, să nu o instrumentalizăm, ci să o cinstim şi să o adorăm,
pentru că tu ai arătat prin ea grozăvia păcatelor noastre, măreţia iubirii
tale, nedreptatea judecăţilor noastre şi puterea milostivirii tale. Amin”.

Read More →
Exemple

”O Marie, Maica noastră neprihănită,
în ziua sărbătorii tale vin la Tine,
dar nu vin singur:
îi port cu mine pe toți cei încredințați mie de Fiul tău
în acest oraș al Romei și în lumea întreagă,
pentru ca Tu să-i binecuvântezi și să-i scapi de pericole.
Îți aduc, Mamă, copiii,
mai ales pe cei singuri, părăsiți,
și care, de aceea, sunt amăgiți și exploatați.
Îți aduc, Mamă, familiile
care duc mai departe viața și societatea
prin efortul lor zilnic și nevăzut,
în special familiile care depun eforturi mai mari
datorită necazurilor din casă și din afară.
Ți-i aduc, Mamă, pe toți cei care muncesc, bărbați și femei,
și ți-i încredințez mai ales pe cei care, din nevoie,
se străduiesc să desfășoare o muncă înjositoare,
și pe cei care au pierdut locul de muncă și nu găsesc de lucru.
Avem nevoie de privirea ta neprihănită
ca să regăsim capacitatea de a privi persoanele și lucrurile
cu respect și recunoștință,
fără interese egoiste sau ipocrizie.
Avem nevoie de inima ta neprihănită
ca să iubim în mod dezinteresat, fără scopuri ascunse,
ci căutând binele celuilalt cu simplitate și sinceritate,
renunțând la măști și la trucuri.
Avem nevoie de mâinile tale neprihănite
ca să mângâiem cu blândețe,
ca să atingem trupul lui Isus
în frații săraci, bolnavi și disprețuiți,
ca să-i ridicăm pe cei căzuți și să-i sprijinim pe cei care se clatină.
Avem nevoie de picioarele tale neprihănite
ca să mergem în întâmpinarea celui care nu știe să facă primul pas,
ca să mergem pe drumurile celor care s-au rătăcit,
ca să-i găsim pe cei care trăiesc în singurătate.
Îți mulțumim, o Mamă, pentru că arătându-te pentru noi
liberă de orice prihană a păcatului,
ne amintești că mai întâi de toate se află harul lui Dumnezeu,
se află iubirea lui Isus Cristos care și-a dat viața pentru noi,
se află tăria Duhului Sfânt care reînnoiește toate.
Fă să nu cedăm în fața descurajării ci,
punându-ne încrederea în ajutorul tău neîncetat,
să ne angajăm cu toate puterile
la reînnoirea noastră, a acestui Oraș și a lumii întregi.
Roagă-te pentru noi, Sfântă Maică a lui Dumnezeu!”
(Papa Francisc, Roma, 8 decembrie 2016)
ro.radiovaticana.va

Read More →
Exemple

L-am rugat pe Dumnezeu, să mă scape de mândrie, dar el a spus: nu. Mi-a zis că nu el ia mândria ci eu trebuie să mă debarasez de ea. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi vindece băiatul cu handicap, dar el a spus: nu. Mi-a zis că sufletul lui este sănătos, iar trupul său este trecător. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea răbdare, dar el a spus: nu. Mi-a zis, că răbdarea este produsul secundar al încercării, nu trebuie primită ci procurată. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea fericire, dar el a spus: nu. Mi-a zis că îmi poate dărui binecuvântarea sa, fericirea depinde de mine. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ferească de suferință, dar el a spus: nu. Suferința ne îndepărtează de lucrurile lumești și ne apropie de El. L-am rugat pe Dumnezeu ca să îmi dăruiască creștere sufletească, dar el a spus: nu. Mi-a zis că acea creștere este treaba mea, dar el este dispus să mă curețe ca pe un pom roditor ca să aduc roade. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să-i iubesc pe ceilalți așa cum el mă iubește pe mine. Atunci mi-a răspuns: văd că începi deja să înțelegi. I-am cerut putere… Și mi-a dăruit greutăți care mă vor întări. I-am cerut înțelepciune… Și Dumnezeu mi-a dăruit probleme pe care să le rezolv. I-am cerut curaj… Și Dumnezeu mi-a dăruit pericole, pentru a le învinge. I-am cerut să-mi dea iubire… Și mi-a dăruit oameni apăsați de griji ca să-i ajut. I-am cerut haruri… Și Dumnezeu mi-a dăruit posibilități. Nu am primit nimic din ce am vrut. Am primit tot ceea ce aveam nevoie. Și rugăciunile mele au fost ascultate.

Read More →