Corul parohial

Corul parohial este condus de către organista și cele trei grupuri de limbă din parohie: română, maghiară și germană alcătuiesc corul nostru parohial.