Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

Corul parohial este condus de către organista și cele trei grupuri de limbă din parohie: română, maghiară și germană alcătuiesc corul nostru parohial.